Hela denna artikel är en annons

Därför ska du fondplacera i AI

En trend som påverkar många branscher för närvarande är artificiell intelligens, säger Angelica Hanson som förvaltar AMF Aktiefond Småbolag.
En trend som påverkar många branscher för närvarande är artificiell intelligens, säger Angelica Hanson som förvaltar AMF Aktiefond Småbolag. Foto: AMF, Colourbox.

Svenska småbolag har gått bra under de senaste årens starka utveckling på börsen. Vilka är framtidens branscher och var finns morgondagens vinnare? Angelica Hanson som förvaltar AMF Aktiefond Småbolag sneglar in i framtiden och delar med sig av sina spaningar.

En rolig nyhet är att avgiften på Angelicas fond AMF Aktiefond Småbolag sänks från 0,60 procent till 0,40 procent den 1 oktober 2018. En välförtjänt bonus till alla sparare som följer små och medelstora bolags framsteg i Sverige.

– Jag fokuserar på bolag som kan växa av egen kraft och som kan styra sin egen marknad eller nisch. Det är särskilt viktigt att fokusera på bolagsspecifika faktorer när börsutvecklingen kortsiktigt blir alltmer svårförutsägbar. Att tidigt identifiera starka trender och hitta bolag som blir vinnarna på dessa trender har varit fondens framgångsrecept och kommer vara så även framåt”, säger Angelica Hanson.

AMF Aktiefond Småbolag investerar aktivt i cirka 130 bolag med fokus på Sverige. Fonden har därmed en betydligt mer koncentrerad portfölj än jämförelseindexet Carnegie Small Cap Index. Bland fondens större innehav finns kursraketer som läkemedelsbolaget Sobi, fastighetsbolaget Balder och värmeteknikbolaget Nibe. Men det är bland de betydligt mindre bolagen som Angelica Hanson letar morgondagens stora vinnare.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om småbolagsfonden som avgiften sänks på

Från djurhälsovård till artificiell intelligens

Ett bolag som Angelica haft i portföljen under en längre tid och där hon ser en stark underliggande tillväxt är Swedencare. Bolagets affärsidé är att erbjuda en bred portfölj av premiumprodukter inom djurhälsa.

– Djurhälsovård och produkter där flera veterinärkedjor och producenter fusionerats har varit en stark trend i USA och Europa. I takt med att intresset för husdjur ökat även i Kina och Indien har marknaden vuxit snabbt. Det har gynnat Swedencare som expanderat med både nya produkter och globala distributörer med god lönsamhet, säger hon.

En trend som påverkar många branscher för närvarande är artificiell intelligens, säger Angelica, som menar att så kallad maskininlärning där stora mängder data kan bearbetas och tolkas kommer bidra mycket positivt till utvecklingen inom exempelvis forskning kring nya läkemedel. Bland fondens investeringar inom området finns bolag som medicinteknik- och cybersäkerhetsbolaget Sectra, blodanalysbolaget Cellavision samt inom verkstadssektorn XM Reality.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om AMF Aktiefond Småbolag här

Butiksdödens vinnare och framtidens städer

Angelica Hanson följer med stort intresse de förändringar som sker inom detaljhandelssektorn. Här ser hon stora möjligheter för bolag som kan positionera sig för den omställning som sker från fysiska butiker till online-försäljning. Ett innehav som reflekterar detta är nyligen inköpta Avensia som är en leverantör av e-handelssystem med tillhörande konsulttjänster.

I takt med att e-handeln ökar och att vi utvecklar innovativa sätt för leverans av varor krävs också ett omtag om stadsplaneringen. Även utvecklingen mot självkörande fordon bidrar till denna utveckling, enligt förvaltaren.

– Hela strukturen för lager, terminaler och utlämningsställen måste förändras. Stadsplaneringen måste ses över inte minst för att självkörande fordon ska kunna ta sig fram smärtfritt. Det gynnar bolag som teknikkonsulten Sweco. Med förarlösa fordon ställs vidare krav på säkerhetsutrustning och styr- och reglersystem. Det innebär ökade krav på cybersäkerhet, det vill säga riskhantering av IT-säkerhet så att bilarna inte kan kapas, här finns stora möjligheter för ett bolag som Clavister”, säger Angelica.

Elbilar en stark trend

Även omställningen från fossilt bränsle till elbilar är en stark trend där Angelica hittar en lite udda potentiell vinnare.

– Just nu sker mycket forskning kring batterier. Eftersom batterierna är förhållandevis tunga kan det gynna ’lättviktare’ som specialstålet inom SSAB. Ibland måste man tänka lite utanför gränserna för att hitta intressanta placeringar”, säger hon och fortsätter:

– Utmaningen i förvaltningen av fonden är att ganska tidigt hitta dessa välskötta bolag och underleverantörer som kan presentera nya tekniska innovationer med en genomtänkt och vettig affärsmässig försäljningsmodell som enkelt kan skalas upp. Men förutsättningarna förändras ständigt så det gäller att vara alert.

EXTERN LÄNK:

Läs mer om småbolagsfonden som avgiften sänks på

Risker och möjligheter med fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

EXTERN LÄNK:

Informationsbroschyr och faktablad om fonderna hittar du här

Annons
Annons
Annons