Annons

Småbarn avråds från dagis

Barn bör inte börja på dagis innan de fyllt ett år, enligt danska forskare. Risken att små barn drabbas av allvarliga luftvägsinfektioner är nämligen mycket stor i dagismiljön.

TT
Publicerad

En grupp forskare, verksamma vid bland annat danskt epidemiologiskt forskningscentrum, har gjort en studie bland de barn som föddes i Danmark mellan 1989 och 2004. Nästan 139 000 av dem vårdades någon gång under denna tid på sjukhus för akut luftvägsinfektion, så som lunginflammation, lungsäcksinflammation eller infektion i luftrören.

Forskarna fann att risken att drabbas av luftvägsinfektioner som var så allvarliga att de krävde sjukhusvård, var 69 procent högre bland barn under ett år som hade börjat i förskolan jämfört med barn i samma ålder som fortfarande var hemma. Små barn som inte hade äldre syskon var extra utsatta, liksom de barn som gick i renodlade småbarnsgrupper (0,5-3 år). Sex månader efter inskolningen ebbade dock skillnaderna ut.

Annons
Annons
Annons