Små klimatvinster från etanol

De flesta av dagens biodrivmedel är inte långsiktigt hållbara, varken ekonomiskt eller klimatmässigt. De kommer bara att kunna spela en mindre roll i försöken att få ner utsläppen från trafiken, enligt en ny rapport.

Under strecket
Publicerad
Annons

Rapporten, en forskningsöversikt, har tagits fram av Jonas Åkerman, forskare vid Centrum för miljöstrategisk forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm och Max Åhman vid avdelningen för miljö- och energisystem vid Lunds tekniska högskola, på uppdrag av riksdagens trafikutskott. Den presenterades vid en utfrågning i riksdagen på torsdagen.

– De flesta biodrivmedel ger en viss klimatnytta. Men de från raps och vete är inte särskilt effektiva. Problemet är att de flesta av de grödor som används i dag inte är yteffektiva. De tar för stora arealer i anspråk i förhållande till hur mycket de ger, säger Max Åhman.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons