Små gårdar gynnar biologisk mångfald

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX
Under strecket
Publicerad
Annons

Ewa Rabinowicz, SLU, anser att miljönyttan med landsbygdsprogrammet varit för liten (
Brännpunkt 5/8). Stöden till vall och ekologisk odling bör strykas. Men att avgöra miljönyttan är givetvis svårt eftersom vi inte vet hur läget varit om stöden inte funnits. Hennes bedömning grundas därför till stor del på modellanalyser och hon framhåller själv att dessa är ytterst osäkra. Dock visar forskning att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) misslyckats när det gäller den biologiska mångfalden. Länder utanför CAP har högre biologisk mångfald än länder som subventionerats för att öka den biologiska mångfalden. Så vad behöver vi göra bättre?

Annons
Annons
Annons