Annons
X
Annons
X

Slutstrid om omstridda alternativa mediciner

En av de mest segdragna konflikterna i svensk medicinsk historia tycks gå mot sin lösning. Efter mer än 20 års särbehandling väntas antroposofiska läkemedel inlemmas i svensk lagstiftning. Frågan är ett dilemma för regeringen, men än är inte sista ordet sagt.

Maria Achilles arbetar på det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna.

Maria Achilles arbetar på det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna. Foto: TOMAS ONEBORG

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) ger beskedet genom pressekreterare Helena Paues.

– Vi har för avsikt att följa EU:s lagstiftning och ta fram ett sätt att inkludera även antroposofiska läkemedel i vår svenska lagstiftning, säger hon till SvD.

En remarkabel omsvängning efter nästan 30 års kamp om antroposofernas cirka 3 000 egna traditionella läkemedel, fundamentet i den variant av alternativ medicin som tillämpas speciellt vid Vidarkliniken som är antroposofernas svenska centrum i Järna utanför Södertälje.

Annons
X

Striden har böljat fram och tillbaka – med utredningar och byråkratiska krumbukter sedan Vidarkliniken öppnades 1987. Den spektakulära höjdpunkten kom 1993 när Socialstyrelsen slog till mot Vidarkliniken för bland annat illegal läkemedelshantering och hotade att stänga hela verksamheten.

Under alla år har hotet om nedläggning hängt kvar, men aldrig genomförts då myndigheterna inte hittat någon hållbar lösning. Alternativet har blivit att verksamheten – att sälja och använda antroposofiska läkemedel trots att de inte skrivits in i läkemedelslagen – har godkänts via speciella undantagsbeslut tagna på högsta politiska nivå sedan 1993. Ett synnerligen ovanligt förfarande där alltså politiker bestämmer i vad som egentligen är en strikt medicinsk fråga.

Det viktigaste som nu hänt är att tiden gått och att inga allvarliga biverkningar eller negativa effekter av antroposofiska läkemedel har kunnat noteras. Samtidigt har antroposoferna och Vidarkliniken anpassat sig till det svenska systemet, och har idag vårdavtal med flera landsting. Cancerpatienter och andra remitteras till vård på Vidarkliniken som till vilken klinik som helst.

Förutsättningarna är att behandlingen med de speciella läkemedlen administreras av legitimerade läkare, och då enbart som komplement till sedvanliga skolmedicinska insatser. Ingen accepterad behandling avbryts alltså för att ge plats för enbart antroposofiska medel.

Sverige har på så sätt skapat sina egna regler, men hela tiden har EU, med ökat tryck sedan 2001, utmanat det svenska systemet. Inställningen till antroposofiska medel är och har varit långt mer tillåtande i de flesta andra EU-länder. Sverige har varit striktare, i realiteten mest restriktivt.

Den hittills största förändringen kom för ett år sedan när Läkemedelsverket godkände de kontroversiella mistelpreparan Iscador och Helixor, växtbaserade läkemedel för symtomlindrande vård vid cancer tillsammans med sedvanlig medicinering – efter över trettio års kamp.

Samtidigt gav dåvarande regeringen Läkemedelsverket i uppdrag att utreda förutsättningarna att införliva samtliga antroposofiska medel i den läkemedelslagstiftningen, enligt ett EU-direktiv från 2001.

EU-domstolen komplicerade ärendet genom att i en dom 2007 slå fast att dessa medel inte får säljas utan att de godkänts i de nationella läkemedelslagarna.

Det har försatt regeringen i akut dilemma. Den kan inte fortsätta att ge undantagstillstånd (det svenska systemet är alltså olagligt enligt EU). Antingen måste medlen in i lagstiftningen eller så ska Vidarkliniken stoppas.

Läkemedelsverkets utredning är nu klar och nyligen överlämnad till regeringen. Den lanserar fyra byråkratiskt snirkliga modeller för hur de antroposofiska medlen kan föras in i läkemedelslagen.

Regeringen säger sig nu hålla på att bereda ärendet och ska fatta beslut om eventuella nödvändiga lagändringar så snabbt som möjligt. Under tiden har antroposoferna fått ytterligare ett års dispens för att sälja medlen.

– Vi har svarat på utredningen att vi anser Läkemedelsverkets förslag är krångligt, byråkratiskt, dyrt och egentligen ogenomförbart, säger Ursula Flatters, utbildningschef vid Vidarkliniken.

– Det självklara är att godkänna de medel som redan godkänts i något annat EES-land. Svårare behöver det inte vara, säger hon.

Annons
Annons
X

Maria Achilles arbetar på det antroposofiska sjukhuset Vidarkliniken i Järna.

Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X