Annons

Alice Teodorescu:Slutet för politiska nämndemän

Under strecket
Publicerad

Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare som inte är underårig och som med hänsyn till omdömesförmåga, självständighet, laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget. Av rättegångsbalkens 4 kap. 7 § följer: ”Val av nämndeman i tingsrätt förrättas av kommunfullmäktige. /.../ Vid val av nämndemän skall eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke.”

I praktiken betyder det att demokratiskt invalda politiker i kommuner och landsting nominerar kandidater till uppdrag som nämndemän i Sveriges domstolar, som därefter utses av kommun- och landstingsfullmäktige. Den 20 januari år 2012 var lika många kvinnor som män nämndemän, med en medelålder på 57,8 år. I princip alla nämndemän är eller har varit politiskt aktiva.

Annons
Annons
Annons