Annons

Slutet för öppna internet?

Debatten om internet kommer att bli het i Dubai nästa vecka då en internationell tolvdagarskonferens öppnar. Många länder trycker på för att ge ett FN-organ befogenhet att reglera internet, medan bland annat EU och USA menar att detta vore slutet för det öppna internet, skriver Reuters.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1
Bild 1 av 1

I nästa vecka påbörjas Internationella Teleunionens stora tolvdagarskonferens. Internationella Teleunionen är sedan 1947 ett FN-organ, men har anor tillbaka till 1800-talet. Dess huvudsyfte har sedan start varit att få telekommunikation att fungera globalt genom internationella överenskommelser. Numera upptar internet en stor del av ITU:s verksamhet.

Annons
Annons
Annons