Annons
X
Annons
X

Slutet för öppna internet?

Debatten om internet kommer att bli het i Dubai nästa vecka då en internationell tolvdagarskonferens öppnar. Många länder trycker på för att ge ett FN-organ befogenhet att reglera internet, medan bland annat EU och USA menar att detta vore slutet för det öppna internet, skriver Reuters.

I nästa vecka påbörjas Internationella Teleunionens stora tolvdagarskonferens. Internationella Teleunionen är sedan 1947 ett FN-organ, men har anor tillbaka till 1800-talet. Dess huvudsyfte har sedan start varit att få telekommunikation att fungera globalt genom internationella överenskommelser. Numera upptar internet en stor del av ITU:s verksamhet.

Inför årets möte har många av de 191 medlemsstaterna sänt in förslag på att ITU och medlemsländerna ska få vittgående möjligheter att kontrollera internet. Om flera utvecklingsländer önskar detta därför att de vill få in mer intäkter från nätet så har auktoritära regimer en annan agenda: de vill kunna kontrollera sina medborgare.

Förslagen har skapat raseri hos yttrandefrihetsförkämpar och förespråkare för mänskliga rättigheter, skriver Reuters. Och Europeiska parlamentet och den amerikanska kongressen har antagit resolutioner som säger att de föredrar det rådande decentraliserade systemet.

Annons
X

Detaljerna i förslagen är hemliga, men konturerna av några av de mest omtvistade idéerna har läckt ut: Ryssland vill att varje medlemsland ska få stor frihet att inom sina gränser kunna forma innehållet i och strukturen av internet. En grupp av 17 arabiska länder vill att samtliga internetanvändare världen över ska kunna identifieras. Några utvecklingsländer vill att leverantörer av internetinnehåll ska betala för sin utsändning, ungefär som radiostationer får betala för att sända på en viss frekvens.

Och enligt Reuters verkar det som om de flesta medlemsländerna vill att Internationella Teleunionen ska styra över internet, snarare än att en salig röra av privata företag och ideella föreningar gör det. I väst ser många detta enhetstänkande som en backlash och motrevolution. De flesta västländer skulle med största sannolikhet vägra skriva under avtalet.

Man kan också räkna med att teknikföretag försöker uppbåda en storm mot förslaget bland vanliga internetanvändare. Redan förra veckan gick Google ut med en uppmaning ge sitt stöd för ”ett fritt och öppet internet”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I dag är det som bekant så att många länder, inklusive Kina, Ryssland och några Arabstater, redan kontrollerar internetanvändandet inom sina gränser. De skulle få stöd och styrka i sitt agerande av en internationell överenskommelse som förordar en ökad kontroll, menar kritiker.

  Vint Cerf, en av internets ”fäder”, är mycket upprörd.

  – Dessa upprepade försök (att få kontroll över internet) är bara ett bevis för att denna ras av dinosaurer med sina ärtstora hjärnor inte har förstått att de redan är döda. Signalen har inte tagit sig fram hela vägen via deras långa halsar, säger han till Reuters.

  ITU:s generalsekreterare, Hamadoun Touré, född i Mali men utbildad i Ryssland, försöker lugna ned stämningarna inför mötet. Till Reuters säger han att även om en enkel majoritet skulle kunna rösta igenom några ändringar i den internationella överenskommelsen om internet, så kommer nästan ingenting av det implementeras såvida inte man uppnår total enighet.

  Touré tror dock att ”varsamma” regleringar av cyberrymden kommer att uppnås genom ”konsensus” - en vag term som ligger någonstans emellan en enkel majoritet och total enighet. Han slår tillbaka kritiken att ITU, vars historiska roll varit att reglera allt från telegraftrafik till teletrafik, inte är lämpat för att hantera internet.

  Webben är som vilket transportsystem som helst, menar han.

  – Även om du äger vägarna så äger du inte bilarna, och särskilt inte godset som de transporterar. Men när du köper en bil köper du inte vägen. För att transportsystemet ska fungera behöver du veta antalet bilar och deras storlek och vikt, så att du kan bygga broar och beräkna antalet filar som behövs. Du behöver en varsam reglering för att kunna sätta upp ett och annat rödljus.

  QUIZ: Vad kan du om telefonnummer? quiz.svd.se QUIZ: Vad kan du om internetadresser? quiz.svd.se QUIZ: Vad kan du om sociala medier? quiz.svd.se
  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X