Annons
X
Annons
X

Sluta kalla ungdomar lata

VALRÖRELSEN Socialdemokraternas talesman i ungdomsfrågor Thomas Bodström lovar att avskaffa aktivitetsförbudet om de rödgröna kommer till makten. Bland visionerna finns även slopad arbetsgivaravgift för företag som anställer unga och satsningar på utbildningsplatser.

Vi rödgröna har upprättat ett kontrakt med Sveriges unga där vi lovar att satsa på jobb, utbildning och bostäder.

Fredrik Reinfeldt i sin tur har kallat ungdomsarbetslösheten för en synvilla och försöker bortförklara att den närmar sig 30 procent. Högerregeringen ser ungdomar som lata och vill inte ta ansvar för att skattesänkarpolitiken lett till ett kraftigt ökat bidragsberoende bland unga
. På andra sidan finns ett rödgrönt alternativ som vill ta tillvara ungas framtidstro och investera i jobb, utbildning och bostäder.

Frågan är om vi vill ha en generell välfärd som alla ska kunna ta del av efter behov eller om Sverige ska fortsätta föra en politik som gynnar några få?

Annons
X

Under mandatperioden har regeringen sänkt skatter för 100 miljarder kronor mest för dem som redan har det bäst. Bland dem som fått betala det högsta priset finns de unga. Det går att vända utvecklingen. Alla tjänar på ett rättvist välfärdssystem som jämnar ut klyftorna.

På det första regeringssammanträdet kommer en rödgrön regering att avskaffa det aktivitetsförbud för unga som den borgerliga infört. Den som behöver stöd för att få arbete vinner ingenting på att tvingas vänta i tre månader på aktiva insatser som praktik och utbildning. Med vår politik blir det billigare att anställa unga arbetslösa.

Vi vill slopa arbetsgivaravgiften helt för de företag som anställer en ung arbetslös person. Vi vill även höja kvaliteten i både grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. Mer resurser ger ökad lärartäthet och skapar bättre möjlighet för unga att nå kunskapsmålen. Särskilda satsningar ska ske på studie- och yrkesvägledning. Sammantaget vill vi skapa 100000 fler jobb och utbildningsplatser, varav 20000 utbildnings- och praktikplatser särskilt för ungdomar. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Väljarna prioriterar jobben. Men regeringen vill helst slippa prata om de över 450000 personer som är utan arbete, eller om att ungdomsarbetslösheten tillhör Europas högsta. I stället gnäller de på det internationella sättet att mäta arbetslösheten som högerpartierna tidigare ivrigt förespråkat. Reinfeldt lägger skulden på de unga – en viktig orsak till att ungdomar inte får jobb är att de inte söker jobb.

  Ungdomsstyrelsen och Socialstyrelsen har nyligen presenterat rapporter som visar att ungas livsvillkor kraftigt försämrats. I åldersgruppen 20–24 år har socialbidragen ökat mellan 2008 och 2009 med 22 procent bland män och 16 procent bland kvinnor. 80 procent av de arbetslösa mellan 18 och 24 år står utanför a-kassan. Andelen ensamstående unga föräldrar i åldern 20–29 år med låg ekonomisk standard har ökat från 19 procent 2001 till 76 procent 2009. Var tionde person som är långvarigt arbetslös eller socialbidragsberoende i 20-årsåldern är det även tio år senare.

  Regeringen skyller på finanskrisen när det i allra högsta grad handlar om medvetna ideologiska beslut. Samtidigt som den största ungdomskullen sedan fyrtiotalisterna lämnar gymnasiet har möjligheterna till högre studier minskat. Antalet högskoleplatser har sedan 2006 endast ökat med 1,5 procent medan antalet 20-åringar ökat med hela 20 procent. Även resurserna till Komvux har dragits ner, vilket inneburit 40000 färre platser förra året än för fyra år sedan. Dagens unga får färre chanser.

  Vi rödgröna vill öka antalet platser på Komvux och högskolan. Vi vill även skapa en bättre koppling till arbetslivet. Unga behöver skolas in i viktiga jobb i sjukvård, barnomsorg och äldrevård för att bära upp framti
  dens välfärd. Vi vill därför inrätta
  traineeplatser ochutbildnings
  vikariat för en generationsväxling.

  Regeringen har även avsagt sig ansvaret för bostadsmarknaden. I mer än hälften av Sveriges kommuner är det brist på lägenheter åt unga. Byggandet av studentbostäder har i stort sett upphört. Vårt mål är att nyproduktionen av hyresrätter under nästa mandatperiod ska fördubblas. Vi vill införa ett investeringsstöd för miljövänliga hyresrätter och studentlägenheter. Dessutom vill vi sänka skatten på studentrum med uppemot 1000 kronor per år. Vi sänker även fastighetsskatten för hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar, med motsvarande i genomsnitt 500 kronor per lägenhet och år för de hyresfastigheter som berörs.

  Vägvalet för Sveriges unga kunde inte vara tydligare.

  THOMAS BODSTRÖM (S)

  ungdomspolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X