Annons
X
Annons
X

Sluta behandla internet som ett laglöst land

Stockholms tingsrätt slog nyligen fast att det inte är olagligt att länka till upphovsrättsskyddat material. Journalistförbundet drog söktjänsten Retriever inför rätta, men tingsrätten förstod det orimliga i målet och fattade ett insiktsfullt och självklart beslut: Ett internet utan länkar är otänkbart, de är nätets byggstenar.

Tyvärr gäller inte samma regler för alla. Efter ett hovrättsbeslut kommer internetleverantören Black Internet att få böta en halv miljon kronor om de inte hindrar sina kunder från att komma åt de länkar The Pirate Bay erbjuder. Därmed har de inget annat val än att helt blockera The Pirate Bay.

Black Internet är en liten internetleverantör som inte har ekonomisk möjlighet att stå upp för sina kunders intressen och driva ärendet vidare. Det gör dem till ett perfekt mål för en hänsynslös upphovsrättsindustri. De tvingas vika sig, och i och med det tar Sverige ännu ett steg in i övervakningssamhället. Att Black Internet tvingats blockera The Pirate Bay betyder ofantligt mycket mer än att tiotusentals människor inte längre kan dela digitalt material. Det innebär att de blockeras från en viktig politisk opinionsbildare och en fri informationskanal. Därmed har flera viktiga gränser passerats.

Storbolag har med rättens och politikernas goda minne tvingat en mindre aktör att blockera delar av nätet för sina kunder. Denna blockering innebär inte bara att fria kreatörer hindras från att distribuera sina verk, utan också att man introducerat politisk censur. Man har dessutom gjort klart att budbärarimmuniteten inte längre gäller för internetleverantörer. De kommer nu att direkt eller indirekt kunna ställas till svars för varje etta och nolla som passerar genom deras nät.

Annons
X

Det är som om Posten skulle göras ansvarig för innehållet i alla paket de förmedlar: orimligheten i att hålla Posten ansvarig för narkotikadistribution, trots att Posten de facto är landets största narkotikadistributör är självklar. Denna självklara budbärarimmunitet måste vara lika given på nätet. Slutligen ställer man åter frågan om länkandets vara eller inte vara på sin spets. Men det som man kan hitta genom The Pirate Bay kan man lika gärna hitta via Google. Det finns ingen praktisk eller teknisk skillnad mellan Pirate Bays och Googles länkar. Ändå tar man varje tillfälle i akt att slå ner på The Pirate Bay.

Det måste bli ett slut på den articifiella åtskillnaden mellan nätet och övriga samhället när det gäller viktiga demokratiska principer. Åtgärder som inte skulle accepteras i den analoga delen av verkligheten kan inte heller accepteras i den digitala. Internet är vår tids kanske viktigaste demokratiska instrument och förtjänar en mindre styvmoderlig behandling.

Upphovsrättsindustrin hävdar att The Pirate Bay bara innehåller rippad film och musik, men det ska man ta med en nypa salt. The Pirate Bay är långt mycket mer. Inför EU-valet 2009 uppmanade The Pirate Bay sina användare att rösta. Det är inte bara möjligt, utan högst troligt att det bidrog till den höga andelen unga som röstade. Det är i sig en stor gärning. Inför FRA-debatten 2008 var The Pirate Bay en av de stora opinionsbildarna. Det var genom The Pirate Bay som många blev medvetna om frågan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  The Pirate Bay är en av de få kanaler där ”obekväm” information fritt kan delas ut. Till hela sin form är det ett anonymt nätverk där människor delar med sig till varandra. Det är en viktig säkerhetsventil för sådant som makthavare i mindre fria samhällen försöker undertrycka. Vi måste skydda alla tjänster som ser till att medborgare får kunskap.

  Vi måste slå vakt om yttrandefrihet. I Piratpartiet har vi förstått detta och driver servrar som anonymiserar och förbigår censur till stöd för demokratiaktivister i till exempel Iran. Sedan en tid tillbaka levererar vi dessutom bandbredd åt The Pirate Bay, just för att slå vakt om informationsfriheten. För oss är detta viktiga delar i ett konkret demokratiarbete. Vi anser att det är vår uppgift att bidra till att oppositionella, viktiga och intressanta röster inte tystas. Detta har nu tyvärr börjat gälla även röster i Sverige.

  Politik är traditionellt mycket snack och lite verkstad. Piratpartiet pratar inte. Vi agerar. Vi slänger inte ur oss tomma valfloskler. Vi levererar, före och efter valet. Yttrande- och informationsfrihet, kulturell frihet, integritet och rätten till anonymitet är alla våra kärnfrågor. Vi är ett fokusparti, men vi fokuserar på det som är det demokratiska samhällets kärna.

  ANNA TROBERG (PP)

  vice partiledare

  RICK FALKVINGE (PP)

  partiledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X