X
Annons
X

Merete Mazzarella: Slut på svaren om meningen med livet

Kan ett universitet, kan enskilda universitetslärare, lära sina studenter något om livets mening? Idag ter sig frågan som sådan absurd, liksom också själva begreppet "livets mening" ter sig pinsamt pubertalt eller komiskt, som när Woody Allen skämtar om gossen som fuskade på sin metafysiktenta genom att titta in i själen på kamraten som satt i bänken bredvid.

Men så har det inte alltid varit och i Education’s End: Why Our Colleges and Universities have Given Up on the Meaning of Life (Yale University Press, 320 s) låter Anthony T Kronman – professor i juridik vid Yale – förstå att något av avgörande värde har gått förlorat, något som han själv de senaste åren nödtorftigt bidragit till att försöka reparera genom att undervisa på sitt universitets brett humanistiska bildningskurs som omfattar skönlitteratur, filosofi, historia och politisk teori.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X