Slussenbygget: "Cyklister måste cykla i gångfart"

Natten till torsdagen ändrades reglerna vid Katarinavägen för cyklisterna – igen. Cykelförbudet funkade inte och nu blir gångbanan gågata fram till oktober.

– Cyklisterna måste cykla i gångfart, säger Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen.

Nu kommer nya skisser som visar hur en ny gångbana ska fästas direkt på husfasaden.

Under strecket
Publicerad
Stora delar av Katarinavägen kommer att rivas för att byggas upp igen eftersom konstruktionen är skadad. Det är skönt att äntligen vara igång även om det blir besvärligt för många, tycker Eva Rosman, som jobbar med Projekt Slussen.

Stora delar av Katarinavägen kommer att rivas för att byggas upp igen eftersom konstruktionen är skadad. Det är skönt att äntligen vara igång även om det blir besvärligt för många, tycker Eva Rosman, som jobbar med Projekt Slussen.

Foto: Anders Ahlgren
Få följde uppmaningen: Led cykeln. På den nya gångbanan där gående och cyklister ska samsas gäller det i stället att cykla i gångfart, cirka 5-7 kilometer i timmen.

Få följde uppmaningen: Led cykeln. På den nya gångbanan där gående och cyklister ska samsas gäller det i stället att cykla i gångfart, cirka 5-7 kilometer i timmen.

Foto: Anders Ahlgren
En gångbana för cyklister och gående kommer att vara förankrad i "KF-huset" där McDonalds ligger, när Katarinavägen och vägen över bussterminalen rivs. "Vi tror att det ser ut så här i december" berättar Eva Rosman.

En gångbana för cyklister och gående kommer att vara förankrad i "KF-huset" där McDonalds ligger, när Katarinavägen och vägen över bussterminalen rivs. "Vi tror att det ser ut så här i december" berättar Eva Rosman.

Foto: Stockholms stad
Det är väldigt krångligt att ta sig fram vid Slussen och det borde skyltas tydligare, tycker Charlotta Emtefall som cyklar till jobbet på Katarinavägen varje dag.

Det är väldigt krångligt att ta sig fram vid Slussen och det borde skyltas tydligare, tycker Charlotta Emtefall som cyklar till jobbet på Katarinavägen varje dag.

Foto: Anders Ahlgren
Vägen utanför McDonalds stängs av helt och fram till oktober ska cyklister och gående samsas på Katarinavägens vänstra gångbana.

Vägen utanför McDonalds stängs av helt och fram till oktober ska cyklister och gående samsas på Katarinavägens vänstra gångbana.

Foto: Anders Ahlgren
Halva Slussen är nu avstängd och gående och cyklister leds om på olika vägar och ramper, men många går på cykelbanorna trots att det är skyltat.

Halva Slussen är nu avstängd och gående och cyklister leds om på olika vägar och ramper, men många går på cykelbanorna trots att det är skyltat.

Foto: Anders Ahlgren
Än så länge är inget rivet här vid Slussen och det är oklart när vägen börjar grävas upp, men så här kommer det se ut under nästa etapp när Katarinavägen börjar rivas.

Än så länge är inget rivet här vid Slussen och det är oklart när vägen börjar grävas upp, men så här kommer det se ut under nästa etapp när Katarinavägen börjar rivas.

Foto: Stockholms stad
Annons

Omläggningen av Slussen orsakar ständigt nya trafikomläggningar för bilar, cyklister och gående. På fredagen öppnar en ny cykel- och gångväg vid Katarinavägen. Samtidigt stängs trapporna till Stadsgårdskajen och bussterminalen av under tre veckor.

– Det kommer att bli besvärligt, de gående måste ta sig via tunnelbanan ner, eller från Gamla stan, säger Eva Rosman.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons