”Slussen är inget eget riksintresse”

KULTURDEBATT Riksantikvarieämbetet har inte tillfrågats i fallet Slussen och ska därför inte agera i ärendet. Det skriver riksantikvarie Lars Amreus i ett svar på debattinlägget ”Politiker lockas att ta fel beslut om Slussen” från i onsdags.

Under strecket
Publicerad
Slussen och Södermalmstorg fotograferade från Katarinahissen.

Slussen och Södermalmstorg fotograferade från Katarinahissen.

Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT
Annons

Slussen är inget eget riksintresse, utan ingår i riksintresset för kulturmiljö Stockholms innerstad med Djurgården. Riksintresset är omfattande och innehåller en mångfald av uttryck för stadens utveckling genom alla epoker från medeltid till nutid. Slussen framhålls som ett bland flera uttryck för det moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande.

Riksantikvarieämbetet pekar ut riksintressen för kulturmiljön. Länsstyrelsen har det statliga, regionala ansvaret för att bevaka att hänsyn tas till riksintressena. Länsstyrelsen i Stockholms län har inte bedömt att de planerade förändringarna påtagligt skadar riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården. Frågan har därefter gått vidare till prövning vid Mark- och miljööverdomstolen.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons