X
Annons
X

Jonas Nordin: Slottet gjorde Sverige självförsörjande på konstnärer

Gravyr av arkitekten Jean Eric Rehn.
Gravyr av arkitekten Jean Eric Rehn. Foto: Kungliga Biblio­tekets ­bildsamling

Stockholms slotts betydelse för svensk konsthistoria går knappast att överskatta. Det är den yppersta symbolen för det karolinska enväldet, men det slutfördes paradoxalt nog under frihetstiden, den tid då kungamakten historiskt varit som svagast. Som rikets mest avancerade byggprojekt kom det att fungera som utbildningsanstalt för generationer av arkitekter, skulptörer, målare, träsnidare, stuckatörer, möbelsnickare och andra konsthantverkare. Kvaliteten på arbetet blev en fråga om nationell prestige och i ledningen för arbetet stod överintendenten, ett ämbete som inrättats efter franskt mönster för att övervaka den kungliga byggenskapen.

Gravyr av arkitekten Jean Eric Rehn.

Foto: Kungliga Biblio­tekets ­bildsamling Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X