”Slöseri – oanvänd mark kan ge stora nyttor”

Förslyad åker som varken ger mat eller någon vidare klimatnytta. Karl-Ivar Kumm vill se ett mer effektivt brukande.
Förslyad åker som varken ger mat eller någon vidare klimatnytta. Karl-Ivar Kumm vill se ett mer effektivt brukande. Foto: Annika Arnesson, Mari Nälsén

Det finns stor potential för klimat­nytta och kött­produktion från ned­lagd och nedläggnings­hotad jordbruks­mark som i dagsläget knappt ger någonting. Det skriver docent Karl-Ivar Kumm.

Under strecket
Publicerad
Annons

De senaste 70 åren har arealen åker- och betesmark i Sverige minskat från 4,4 till 3,0 miljoner hektar. Dessutom är nu 0,6 miljoner hektar små svårbrukade åkrar nedläggnings­hotade. Knappt 10 procent av den nedlagda jordbruksmarken används för bebyggelse. Huvuddelen av den nedlagda marken har blivit eller håller långsamt på att bli skog eller ligger oanvänd. Denna mark skulle kunna användas bättre för att förbättra vår livsmedels­beredskap och kompensera våra utsläpp av växthus­gaser genom kolinlagring i snabb­växande skog. Dessa möjligheter är sorgligt försummade i vår jordbruks-, skogs- och klimatpolitik.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons