”Slopad kontroll kan öka dödsfall i bröstcancer”

Kvalitetskontrollen av cancerprover upphör nu på grund av brist på resurser. Det riskerar att leda till att bröstcancer­patienter kommer att dö i onödan, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Trots att läkemedelskostnaderna för en enda felaktigt bedömd bröst­cancer kan uppgå till mer än vad det kostar att bedriva kvalitetssäkringsarbetet under flera år, väger ivern att kortsiktigt ­spara ­pengar tyngre, skriver artikelförfat­tarna.

Foto: Christine Olsson/TT
Annons

Varje år diagnosticeras cirka 9 000 nya bröstcancertumörer i Sve­rige. Majoriteten av patienterna kan numera botas genom en kombination av olika behandlingsalternativ såsom kirurgi, strålbehandling och – allt mer viktigt – olika cancerläkemedel.

Bröstcancer innefattar olika undergrupper där risk för återfall och effekt av behand­ling varierar stort. Därför är det viktigt att säkerställa vilken typ av bröstcancer en patient har drabbats av. Om tumören ­bedöms vara hormonkänslig rekommenderas ofta antihormonell behandling under 5–10 års tid, en behandling som halverar risken för återfall men som ­också kan ge besvärliga biverk­ningar. En ­annan egenskap som är viktig att fastställa är om tumören är så kallat HER2-positiv. Patien­ter med den här mer aggres­siva cancer­formen har 25 procent ­lägre risk att dö om de förutom cellgifts­behandling får tillägg av specifik antikroppsbehandling.

Annons
Annons
Annons