Annons

”Slopa ränteavdrag – men bara för nya bostadsköp”

Att slopa ränteavdragen för bolån är en kontroversiell fråga. Det förslag som jag presenterar här är en minimering av den negativa effekten för de som redan har tagit bolån, samtidigt som nya bostadsköpare får andra förutsättningar. Det skriver Ronny Norén, docent i nationalekonomi.

Publicerad
Foto: Anders Wiklund/TT, Janerik Henriksson/TT

Enligt långtidsutredningen (SOU 2015:48, 3) ledde finanskrisen 2008 till ett uppvaknande av att bostadsmarknadens funktionssätt har stor betydelse för den finansiella stabiliteten. Det finns ett antal aspekter som gjort att bostadspriserna och hushållsskulderna ökat i Sverige, härtill hör bland annat låga räntor men också att det har varit förväntningar från konsumenter att bostadspriserna kommer att fortsätta stiga i framtiden.

Foto: Anders Wiklund/TT, Janerik Henriksson/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons