Annons

Slopa inte värnplikten

VÄRNPLIKT | På torsdag slopas den allmänna värnplikten i Sverige. Det märks inte minst genom de reklamkampanjer som Försvaret driver för att locka ungdomar till det militära livet. Men beslutet att slopa värnplikten gillas inte av alla, och nu föreslås en reformerad allmän ”samhällsplikt” för både män och kvinnor.

Under strecket
Publicerad

Den 16 juni 2009 fattade Sveriges Riksdag beslut om avveckling av värnplikten. Beslutet innebär att värnplikten – för att citera försvarsminister Tolgfors – ”skall fasas ut i tre steg”. Pliktsystemet upphör 1 juli i år, och från och med den 1 januari 2011 avses nuvarande utbildningsform helt ersättas med frivillig militärtjänst med kontraktsanställning av därtill lämpliga och hågade (marknadsmässigt avlönade) personer.

Riksdagsbeslutet togs med voteringssiffrorna 153 mot 150, alltså med endast tre rösters övervikt. Ett beslut av detta slag av för vårt försvar genomgripande karaktär bör för att säkerställa långsiktighet tas med bred parlamentarisk majoritet.

Annons
Annons
Annons