Annons
X
Annons
X

Slidkrans och chefsnappning – är det skitårets nya ord?

Hemester. Fuldelning. Könskonträr. Det är några av de uttryck som tillkommit eller använts frekvent år 2009, enligt Språkrådets nyordlista. Den konservativt lagde ryggar förstås till. Ja, rentav vid termen nyord, faktiskt. Vad var det för fel på neologism?

Myntandet av nya ord är inte sällan en del av ett politiskt spel, där det gäller att vinna makten över tanken. Både slidkrans och stjärnfamilj, också med på nyordlistan, är två sådana, skapade för att påverka världsbilden.

Slidkransen ska förändra den gamla bilden av en mödomshinna som ska spräckas. Stjärnfamiljen ska göra något positivt av spräckta äktenskap.

Annons
X

Oftast misslyckas försöken. I februari 2009 skapade exempelvis den så kallade tankesmedjan Det osynliga en hel bok med nya begrepp, Parlören (Vulkan). Syftet var att påverka kulturpolitiken. Man ville sätta ord på kulturens omätbara värden, och på så sätt tillskansa sig mer mätbara värden ur statens kulturbudget. Lyckligtvis för skattebetalarna uppfanns bara oanvändbarheter som empativolym och motsägelsefullhetsstyrka.

Andra är mer framgångsrika. Under hösten har Socialdemokraterna lanserat stupstockspolitiken, varmed åsyftas regeringens vilja att sjukskrivnas arbetsförmåga normalt ska prövas mot arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning. Det låter bra, stupstock. 180 dagar – sedan chop, chop.

Tyvärr tyder nyordet på viss förvirring hos Socialdemokraterna. Det politiska begreppet stupstock är redan upptaget. Stupstocksregler tillämpas exempelvis vid arbetsmarknadskonflikter där parterna inte kan komma överens.

Stäng

POLITISKA CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – Tove Lifvendahls kommentarer direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den sortens stupstockar brukar arbetarrörelsen gilla. Antagligen gillar S även reformerna i sjukkassan, men utan att våga säga det.

  Inför valet 2006 lanserade Alliansen framgångsrikt begreppet utanförskap. Det var innan man visste att tidernas största kris skulle komma. Svaret på den blev arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins franka och lätt fatalistiska uttryck skitår. Men det är inget man gärna trycker på valaffischer. Lita på att man hittar på något nytt innan valet i september.

  Kan man kanske effektivisera partisekreterare Per Schlingmanns favoritord vänsterexperiment? Vänstriment? Växkrement?

  Alla uttryck skapas förstås inte av ränksmidare. Ibland finns det ett konkret behov att beskriva ett fenomen som aldrig tidigare erfarits. Under den värsta yran kring Barack Obama kände undertecknad svår saknad av dugliga ord. Några försök gjordes. De svenska Obama-dyrkarna fick heta obamiter, deras religion fick namnet obamism, och den särskilt glimrande karismatiska egenskap som presidenten uppvisade benämndes obamitet. Men inget tycks ha väckt språkrådets intresse.

  Det gjorde däremot ordet chefsnappning. Det är en ursprungligen fransk företeelse, som på svenska tidigare har hetat olaga frihetsberövande. Enligt brottsbalken kan det ge upp till tio års fängelse. Enligt de trotskister som gett oss nyordet är det legitim facklig verksamhet.

  Kalla mig gärna konservativ, men jag föredrar brottsbalkens definition före språkrådets.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X