Krönika

Anna-Malin Karlsson:Släpp loss kraften i komma, punkt och kolon!

Under strecket
Publicerad
Annons

Vad betyder en punkt, ett kolon, en blankrad eller kursiv stil? I Alva Dahls färska doktorsavhandling från Uppsala universitet studeras just interpunktion, här definierat som tomrum, grafisk utformning och skrivtecken som inte är bokstäver eller siffror. Materialet är romanerna ”Diva” av Monika Fagerholm, ”Förvandling” av Eva Adolfsson och ”Fadevår, tack för ljuset!” av Fredrik Ekelund. Skönlitterära författare har ofta ett friare förhållande till skriftspråkets normer. Kanske kan de visa vad interpunktion faktiskt kan betyda?

Till viss del har varje roman i undersökningen sin egen interpunktionsstil. Fagerholms ”Diva” är full av halvfet stil, kursiv och versaler, Adolfsson använder flitigt utropstecken och tre punkter, medan Ekelund ibland stavar okonventionellt (ejänkligen) och skriver ihop (brapåfotboll). Men intressantare är de gemensamma dragen. Interpunktionen används genomgående för att markera skiften mellan tonlägen, röster och perspektiv eller för att binda ihop texten. I exemplet nedan låter Fagerholm halvfet stil markera att revolutionen är ett tematiskt viktigt ord, medan citattecknen signalerar avståndstagande, som om någon annan står för det sagda:

Annons
Annons
Annons