Lennart Samuelson:Slaget om Stalingrad med soldaternas ord

Under pågående världskrig intervjuades hundratals sovjetiska officerare, soldater och partisaner av historiker. Men först i våra dagar har forskarna kunnat läsa de uppriktiga ögonvittnesskildringarna.

Under strecket
Publicerad
Soldaternas ansikten pryder omslaget på den svenska utgåvan av ”Stalingradprotokollen”.

Soldaternas ansikten pryder omslaget på den svenska utgåvan av ”Stalingradprotokollen”.

Annons

Under sensommaren 1942 ryckte tyska arméer fram i södra Ryssland och närmade sig Kaukasus med målet att erövra oljekällorna kring Baku. En armégrupp avancerade norr därom för att skydda flankerna och nådde i augusti Stalingrad vid Volga. Att erövra staden tycktes bli en lätt uppgift. Men såväl Hitler och generalerna i högkvarteret som de lokala befälhavarna misstog sig, i fråga om vilket motstånd Röda armén kunde uppbringa, hur stora reserver de förfogade över och varför de ryska soldaterna inte gav upp ens i totalt underläge. Trots tyskarnas massiva flygbombningar och pansarstödda infanteriattacker fortsatte striderna om varje kvarter, hus och våningsplan.

I november hade Röda armén i hemlighet kraftsamlat två armégrupper som från norr och söder anföll Wehrmachts sjätte armé i Stalingrad. Överraskningsmomentet lyckades. Inom några dagar var inringningen av general Friedrich Paulus trupper genomförd. Striderna pågick lika förbittrade tills Paulus den 2 februari 1943 kapitulerade.

Annons
Annons
Annons