Slaget mot stockholmarna

Under strecket
SvD
Publicerad
Annons

I går presenterade Stockholms läns landsting tjänstemannaförslaget till budget för 2004. Det är en dyster läsning. För att klara att efterleva lagen och lägga en budget i balans innehåller budgetförslaget besparingar, skattehöjningar och avgiftshöjningar. Stockholmarna ska i allt väsentligt betala mer för att få mindre.
Budgeten följer i huvudsak de direktiv som den socialdemokratiskt styrda ledningen gav tjänstemännen i våras, med ett viktigt undantag. Den politiska ledningen beställde ett förslag där landstinget gick back med 2,6 miljarder kronor - tjänstemännen lägger en budget i balans på bordet.
Från 1997 fram till och med i år uppgår det samlade underskottet till 13,6 miljarder kronor. Under samma period har landstinget betalat 19 miljarder till utjämningssystemet. Detta är alldeles avgörande för den uppkomna situationen, som de senaste åren blivit allt svårare eftersom allt mer av stockholmarnas skattepengar används till vård och omsorg i andra delar av landet. Med förslaget kommer
landstingsskatten i Stockholm att befästa positionen som landets högsta; höjningen förra året med 1,30 och tjänstemännens förslag med ytterligare 35 öre från nyår leder till en ny skatt på 11,97 kronor per hundralapp, 2,55 kronor mer än landets lägsta utdebitering i Norrbotten!
Den stockholmsfientliga politiken får högst påtagliga konsekvenser. Norrtälje och Södertälje sjukhus kommer bara att kunna erbjuda närsjukvård. Huddinge och Karolinska slås samman till en enhet. Tillgängligheten till specialistsjukvården begränsas genom remisstvång i de flesta fall. Vårdavtal med privata vårdgivare sägs upp. Följderna blir längre köer och en mindre tillgänglig sjukvård.
Bortsett från upprördheten i Norrtälje och Södertälje väcker höjningen av SL-kortet kanske de starkaste känslorna. Det är inte populärt, men ett rimligt förslag som trots en 50-procentig höjning ändå innebär att landstinget skjuter till över tre skattemiljarder nästa år. Höjningen borde föranleda en eloge till tjänstemän som vet att prioritera
kärnverksamheten, men mer opinionsrädda politiker lär stoppa höjningen. Till priset av ännu sämre sjukvård eller högre skatt.
Landstinget i Stockholm är en koloss av gigantiska proportioner - det är landets största arbetsgivare med 43 000 anställda som omsluter närmare 60 miljarder kronor årligen och har verksamhet inom en rad, vitt skilda områden som kräver mycket olika kompetenser. Frågan är hur effektiv en sådan organisation kan vara. Systemskiften krävs.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons