Annons
X
Annons
X

Slående tystnad från S om barnfattigdomen

SLUTREPLIK | BARNFATTIGDOM

Den av Socialdemokraterna tidigare så prioriterade frågan om barnfattigdomsbekämpning tycks ha tappat i värde hos den nya partiledningen. På annat sätt är det svårt att tolka den kompakta tystnaden från S den senaste veckan. I den enda
repliken, från Unga Örnars Anders Östberg, på min artikel om barnfattigdom väljer de att gå till angrepp mot en påstådd viljelöshet hos Centerpartiet och kritiserar oss för att enbart fokusera på att skapa fler jobb.

Anders Österbergs kritik mot jobbskapande åtgärder visar tydligt att bidrag alltid går före jobb i Socialdemokratins världsbild och att den socialdemokratiska verktygslådan ekar ödsligt tom i jämförelse med Centerpartiets ambitioner för att komma tillrätta med barnfattigdomen.

Vi kommer aldrig att överge tanken att människor mår och verkar bäst om de har ett jobb att gå till och en lön att leva av. Det är min och Centerpartiets övertygelse att den tanken delas av de flesta människor i det här landet. En fortsatt stark arbetslinje är det bästa redskapet att bemöta barnfattigdomen med. När föräldrarna har ett jobb minskar risken för att deras barn tvingas leva i fattigdom.

Annons
X

Samtidigt som vi har drivit en aktiv politik för att få fler människor i arbete så har vi också genomfört täta översyner av de sociala trygghetssystemen. När vi har upptäckt brister har vi agerat för att så snart som möjligt stärka det gemensamma skyddsnätet. Vi har höjt både flerbarnstillägget i barnbidraget och den så kallade barndelen i bostadsbidraget, vilket exempelvis ger ett hushåll som är berättigat till bostadsbidrag och där det bor två barn 425 kr mer per månad. Vi har även justerat socialbidragsnormen.

Utöver detta ser nu regeringen över möjligheten att minska de ekonomiska trösklarna för den som går från ett långvarigt socialbidragsberoende till att börja jobba. Tanken är att personen, under en begränsad period, ska få behålla en del av bidraget samtidigt som han eller hon får en arbetsinkomst. Vi hoppas med detta ytterligare öka drivkrafterna för att gå från bidrag till arbete.

Kontrasten mellan regeringens arbetslinje och Socialdemokratins bidragslinje är tydlig. När vi fokuserar på en politik för fler arbeten i Sverige fokuserar S på tomma fraser och vackra ord. När vi presenterar skarpa reformer och förstärkningar av trygghetssystemen kontrar S med tystnad. Vi är många som nu har väntat länge på att få se skarpa politiska förslag från Socialdemokraterna och vi tycks tyvärr få fortsätta att vänta.

ANDERS W JONSSON

Centerpartiets 1 vice partiledare

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X