Annons
X
Annons
X

Slå samman Volvo och Saab

TUSENTALS BILINGENJÖRER TAR TILL ORDA Hoppet är inte ute för de svenska bilföretagen. Volvo och Saab kan slås samman i ett gemensamt bolag. Kompetens och kapital bör sökas i hela Norden. En arbetsgrupp måste omgående tillsättas för att definiera ett utvecklingsinriktat alternativ, skriver Håkan Danielsson och Magnus Sundemo, som representerar Akademiker­klubbarna Sveriges Ingenjörer vid Volvo Cars och Saab Automobile. Idagarna uppvaktar de regeringen.

Foto: ADAM IHSE, KARL MELANDER/SCANPIX

Nu börjar dimmorna skingras kring framtiden för de båda svenska personbilstillverkarna. Vi välkomnar detta. Vi företräder tillsammans flera tusen ingenjörer vid de båda företagen. Våra medlemmar har gjort tidigare framgångar möjliga och kan göra en ny utveckling möjlig.

Beskeden från Ford och GM om att sälja Volvo och Saab kan förlösa stor kreativitet och lägga grunden till en nödvändig omstart för svensk fordonsindustri. God ingenjörskonst har genom åren lagt grunden för både ny teknik och nya modell­program.

När turbomotorn introducerades visade den vad en stark och gränsöverskridande innovationsvilja kan åstadkomma.

Annons
X

Även om trepunktsbältet blev det synliga beviset på ett säkerhetstänkande så var den innovationen bara en del i ett mycket brett säkerhetstänkande. Våra före­tag var också bland de första att i slutet av 1980-talet möta hårda utsläppskrav med ny teknik.

De senaste åren har varit frustrerande. Vi har sett hur avancerade tekniska lösningar stoppats eller skeppats iväg och inte kommit till användning för att möta de krav konsumenter och myndigheter ställer idag.

Det kommer att spekuleras mycket kring framtiden för våra företag. Många har åsikter. Nu är tiden kommen för oss som kan produktutveckling och produktion inifrån att berätta vad vi kan och hur vi ser på framtiden.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Våra företags stora värden finns sammantaget hos alla medarbetare och deras kompetens. Fortfarande har företagen gemensamt kompletta utvecklingsorganisationer som klarar att utveckla, tillverka och marknadsföra personbilar för en global marknad.

  Vi är tillräckligt stora för att få skal­fördelar på i princip alla komponenter som är avgörande för ett konkurrenskraftigt tillverkningspris.

  De skalfördelar som utlovades genom att gå samman med nya stora utländska ägare har varit våldsamt överdrivna.

  Samordning och koordinering av utveckling i plattformar har kostat mer än vad det smakat. Tesen om att de stora företagen är de enda som har råd att utveckla ny teknik har gång på gång visat sig var fel. Detta gäller såväl utveckling av traditionell teknik som mer avancerad, som till exempel hybridteknik.

  Vart ska då sökljuset riktas? Idag handlar diskussionen mest om vem som ska ”ta över” och rädda Volvo eller Saab. Denna väg är redan prövad och fungerade inte. Hade storlek och muskler varit det som krävts hade Saab varit ett fantastiskt lönsamt företag långt innan Ford började titta på Volvo.

  Volvo har i Fords ägo gått från ett lönsamt växande företag till ett krympande och olönsamt bolag. Stäng det tänkandet en gång för alla!

  Utnyttja företagens relativa litenhet till att ur nuvarande kris skapa en ny stark till­verkare som kan ta täten i arbetet med att skapa bilar och hållbar mobilitet för framtiden. Vår möjlighet finns i att snabbt kunna förse en allt mer miljömedveten marknad i hela världen med fordon som förenar säkerhets- och miljökrav.

  Inte minst erfarenheter från svensk flygindustri ger oss möjligheter att med hjälp av kolfiberkomposit i kombination med höghållfast stål tillverka bilar med högre säkerhet och minskad vikt.

  Lägre vikt ger möjlighet till mindre motorer och därmed minskade utsläpp. Sveriges starka elektroindustri har goda möjligheter att ge teknisk input för framtidens drivlinor. Detta är två exempel på vad företag kan klara av om de inte är fastlåsta i globala strukturer.

  Redan på kort sikt kan vi förse marknaden med fordon som förenar stränga krav med goda köregenskaper. Lanseringen av Volvos V50 DRIVe med låg bränsleförbrukning togs fram under mycket kort tid och visar vad mobilisering kan resultera i. Saabs 9-3 kan med enkla medel minska sin bränsleförbrukning avsevärt.

  På ritborden och i labben finns modellprogram som på relativt kort sikt kan sättas i produktion.

  Framtiden för fordonsindustrin i Sverige är en nationell fråga av största vikt. Det är en kunskapsindustri som om den inte hanteras rätt kan gå förlorad, med vittgående konsekvenser ekonomiskt och socialt. I nuvarande läge med oklara ägarförhållanden måste den svenska regeringen vara en aktiv part.

  Vi vill att den svenska regeringen engagerar sig mer kraftfullt i frågan om ägandet av bilföretagen. Det innebär inte att staten måste vara ägare till fordonsindustrin. Det starka stödet bland svenska folket för ett tillfälligt ägande tolkar vi som ett uttryck för både oro och insikt. Den måste tas på allvar.

  Våra krav till regeringen är:

  1 Skapa en för hela fordonsindustrin gemensam utvecklingsorganisation – Det hållbara transportsystemet 2020. En sådan organisation kan bilda en vall mot flykt av spetskompetens och långsiktigt försörja bilindustrin och nyföretagande med kompetens.

  Den kan bygga vidare på den grund som redan finns vid Lindholmen Science Park, men måste göras kraftfull, synlig och presenteras omgående.

  2 Regeringen kan inte enbart förlita sig på säljares eller köpares vilja, utan måste också ha en uppfattning om vad som gynnar svensk fordonsindustri bäst.

  Vi menar att sökljuset för framtida ägare måste riktas mot en lösning där industriell kompetens och kapital genereras nordiskt och där de båda varumärkena återfinns i ett nytt gemensamt bolag med en ny pluralistisk ägarstruktur. Tillsätt snarast en arbetsgrupp med uppdrag att definiera ett utvecklingsinriktat ägaralternativ.

  Trots den extrema press och osäkerhet våra medlemmar varit utsatta för under senare år finns en stark vilja till nytänkande och utveckling. Vi har kapacitet att presentera alternativ som kan ge fordonsindustrin en ny utvecklingskraft.

  Men för det krävs en bred uppställning och uppslutning från regeringen och hela det svenska närings- och samhällslivet. Finns den insikten och handlingskraften?

  Magnus Sundemo

  Håkan Danielsson

  ordförande för Akademikerklubbarna Sveriges Ingenjörer vid Volvo Cars och Saab Automobile

  Annons
  Annons
  X
  Foto: ADAM IHSE, KARL MELANDER/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X