Annons
X
Annons
X

Slå ihop a-kassa och sjukförsäkring

En ny undersökning visar att de flesta vill ha en gemensam försäkring för både sjukdom och arbetslöshet. Det visar tydligt att dagens spretiga system behöver göras om, skriver Ulf Lindberg och Marie Silfverstolpe, Almega.

BRÄNNPUNKT | SOCIALFÖRSÄKRINGAR

Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden kräver en ny slags grundtrygghet.
Ulf Lindberg och Marie Silfverstolpe

Sjukskriven eller arbetslös? Det borde inte spela någon roll, tycker svenskarna, som nu är redo att byta ut sjukförsäkringen och a-kassan mot en gemensam försäkring, med samma ersättningsnivå.

62 procent av svenskarna tycker att a-kassan borde vara obligatorisk och gemensamt finansierad, visar en undersökning genomförd av Demoskop på uppdrag av Almega. Endast 18 procent är negativa till förslaget och resten är osäkra eller vill inte svara. En klar majoritet tycker också att den som är arbetslös själv ska få välja vem som ska hjälpa dem tillbaka till arbete. Klart fler är positiva till att arbetslöshetsförsäkring och sjukförsäkring borde slås ihop till ett enda system (50 procent för och 19 procent emot) och lika många håller med om att a-kassan borde skötas av staten (50 procent för och 22 procent mot).

Annons
X

Det finns många skäl att göra om dagens spretiga system. Villkoren ser mycket olika ut för den som är arbetslös men tidigare har arbetat, den som aldrig har arbetat, den som har varit sjukskriven men vill pröva ett annat yrke, den som har blivit arbetslös i samband med sjukskrivning, eller kanske sjukskriven under sin arbetslöshet.

Även om behovet här och nu är detsamma för individen – ekonomisk grundtrygghet och stöd att komma tillbaka till arbetslivet – gäller olika ersättningsnivåer och olika möjligheter att få hjälp, vilket inte minst har illustrerats av den osäkerhet många har upplevt i samband med de senaste årens reformer.

Att det finns två olika system för stöd för den som inte har möjlighet att arbeta leder till osäkerhet om hur han eller hon kan hjälpas. Den som är sjukskriven riskerar att hamna i en situation där alltför mycket fokus läggs på orsaken till sjukskrivningen och alltför lite av ansträngningarna handlar om att få hjälp att hitta ett jobb man faktiskt kan klara. Om inte orsaken till att man inte kan arbeta har någon betydelse så bör ersättningen vara densamma.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I vårt förslag till en sammanhållen omställningsförsäkring kommer den enskildes behov av åtgärder att hamna i fokus. Kvalificerade utförare av omställningstjänster kommer att finnas som resurs för den som står utan arbete. Tillsammans med myndigheten som beviljar ersättning, den enskilde och eventuell arbetsgivare kommer en handlingsplan att upprättas.

  Även reglerna för hur man kvalificerar sig för försäkringen bör ses över, då det finns många, särskilt unga, som ännu inte lyckats få sin första anställning och som behöver stöd för att ta sig in på arbetsmarknaden.

  Med en omställningsförsäkring med valfrihet för den enskilde att välja utförare finns en möjlighet att fortsätta att utveckla en tjänstemarknad som kan inrikta sig på att hjälpa människor med kompetensutveckling, rehabilitering och arbetsförmedling. Nya företag som kombinerar olika metoder och synsätt skulle kunna växa fram. Alla är olika och upplever sin situation på olika sätt. Därför skulle en mångfald av angreppssätt och metoder som kan anpassas till individen troligen bli effektivare, eftersom individens eget engagemang är oerhört viktigt för att nå resultat.

  Dagens arbetsmarknad är mycket mer föränderlig än den var då det nuvarande systemet byggdes upp. Människor byter inte bara från en anställning till en annan, de byter yrkesinriktning, börjar arbeta i nya branscher, går mellan att vara egenföretagare och anställda i en helt annan omfattning än tidigare. Denna rörlighet kommer troligen att öka, vilket är positivt för både arbetsgivarna som lättare kan locka nya anställda när de behöver det, och för de anställda, som får större möjlighet till personlig utveckling och tillfredsställelse genom att ha större möjligheter att forma sin karriär.

  Men denna rörlighet kräver en grundtrygghet som inte ligger i att ha varit anställd på samma företag i flera år, eller ha varit med i fackföreningen eller a-kassan en viss tid. Därför bör också premien till en omställningsförsäkring vara densamma oavsett vilken bransch man arbetar i.

  Människor har olika förutsättningar och olika sätt att se på sig själva och sin karriär. Men alla har samma behov av grundläggande trygghet i arbetslivet. Därför är det dags att ta ett större strukturellt grepp på socialförsäkringssystemet och bygga ett system med sikte på framtidens arbetsmarknad. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen har möjligheten. Stöd finns i opinionen och en stabil majoritet i riksdagen verkar inom räckhåll. Nu är det dags för handling.

  ULF LINDBERG

  näringspolitisk chef, Almega

  MARIE SILFVERSTOLPE

  näringspolitisk expert, Almega

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X