Annons

Skyskrapor hotar Stockholms egenart

Projekt efter projekt med skyskrapor aktualiseras i Stockholm. I Hjorthagen planeras en skyskrapa i 45 våningar (140 m) och ytterligare en i 43 våningar har föreslagits av ett byggbolag. Andra exempel är en skyskrapa i 75 våningar (225 m) vid Telefonplan och projektet Tors Torn (99 och 117 m). Varför? frågar före detta stadsarkitekt Kristina Berglund.

Publicerad

Är skyskrapor lösningen på bostadsbristen? Låt oss göra ett räkneexempel. Anta att det byggs 50 stycken 45-vånings skyskrapor i Stockholms stad. Dessa skyskrapor skulle, jämfört med lika många 15-våningshus, ge ett tillägg på cirka 10 000 bostäder. Detta motsvarar i dag inte mer än ungefär två årsproduktioner. Inte ens om man skulle bygga 50 mycket höga skyskrapor i Stockholm skulle således en märkbar lösning på bostadsbristen uppnås. Däremot skulle resultatet bli en radikal förändring av Stockholms stadsbild.

Blir Stockholm en mera attraktiv stad med skyskrapor? Enligt dagens syn ska arkitekturen ”sticka ut”, städerna ska ”sättas på kartan” och gamla stadskärnor ska ”inte bli museer”. Skyskrapor har kommit att stå som symboler för nytänkande. Den som pläderar för att varsamt hålla sig till en måttlig skala betraktas som ”motståndare till utvecklingen”. Måste vi ta efter ett just nu rådande mode världen över? Är målet att staden ska bli en blek kopia av Dubai? Skulle en stadsbild med skyskrapor ”sätta Stockholm på kartan” mer än den unika stad vi har i dag, ansedd som en av världens vackraste huvudstäder?

Annons
Annons
Annons