Annons

”Skyskrapor förvanskar Stockholms siluett”

I Marievik planeras sju bostadstorn med upp till 38 våningar. Sådana genomgripande förändringar visar sig ofta vara stora misstag. Stockholms politiker bör beakta sitt ansvar att för kommande generationer vårda det fantastiska kulturarvet Stockholm, skriver arkitekt Kristina Berglund.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Illustration: Stockholms stad

I Marievik på Liljeholmen planeras skyskrapor lika höga som Victoria tower och tornen i Kista. Staden tycks inställd på att genomföra ett trendbrott i stadsutvecklingen som innebär en kraftig skalförskjutning av Stockholms vackra och unika stadsbild. Historien visar att sådana genomgripande förändringar ofta visar sig vara stora misstag. Framtidens dom kan bli hård!

Av aktuella projekt med skyskrapor, förutom Marievik, kan nämnas Hjorthagen och Telefonplan. Var finns analysen av den samlade effekten för vår vackra huvudstad av att successivt förvanska den väl sammanhållna harmoniska stadsbilden framvuxen under sekler, att radikalt förändra och skymma viktiga stadsvyer samt att överge den klassiska europiska stadsbyggnadstraditionen där ett av de viktigaste karaktärsdragen är att endast symbolbyggnader, främst kyrktorn och andra märkesbyggnader, tillåtits resa sig över den samlade siluetten?

Annons
Annons
Annons