X
Annons
X

Gustaf Strengell: Skyskrapan som trafikstörare

Läs mer om Streckare från 100 år
Södra Manhattan, cirka 1925.
Södra Manhattan, cirka 1925.

Så uttalade sig år 1811 de män, som då uppgjorde plan för Newyork med dess nittiotusen invånare. Niomillionerstaden har haft skäl att bittert beklaga denna sparsamhet. Trots tunnlar under och broar över flodarmarna, varigenom anslutning vunnits till väldiga kringliggande områden, har trängseln på Manhattanön för vart år som gått blivit allt olidligare och följden därav den, att byggnaderna här "tagit ett språng upp i luften". Skyskrapan kom till.

Södra Manhattan, cirka 1925.

Bild 1 av 2

De två kungstornen i Stockholm stod klara 1925.

Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X