Annons

Skyldigheter som andras problem

Publicerad

I avtalsrörelsen har samtliga LO-förbund framfört kravet ”rätt till heltid” som ett centralt yrkande. Den formuleringen är ett falsarium, eftersom det redan finns en sådan rätt. Att arbeta heltid är, självklart, tillåtet. Det som avses är inte att en arbetstagare ska ha rätt att arbeta heltid, utan att en arbetsgivare ska ha skyldighet att erbjuda heltidsanställning för den som arbetar deltid i stället för att till exempel kalla in extrapersonal när det behövs, samt att alla nyanställningar framöver ska vara på heltid om inte LO tycker att deltidsanställnng är motiverat.

LO hävdar att en sådan skyldighet för arbetsgivaren leder till att sysselsättningen ökar, att fler kvinnor får den försörjning som heltidslön ger, med ökad jämlikhet i samhället som följd, och att arbetsgivarnas konkurrenskraft höjs genom större engagemang och utvecklad yrkeskompetens.

Annons
Annons
Annons