Skyldigheter som andras problem

Under strecket
Publicerad
Annons

I avtalsrörelsen har samtliga LO-förbund framfört kravet ”rätt till heltid” som ett centralt yrkande. Den formuleringen är ett falsarium, eftersom det redan finns en sådan rätt. Att arbeta heltid är, självklart, tillåtet. Det som avses är inte att en arbetstagare ska ha rätt att arbeta heltid, utan att en arbetsgivare ska ha skyldighet att erbjuda heltidsanställning för den som arbetar deltid i stället för att till exempel kalla in extrapersonal när det behövs, samt att alla nyanställningar framöver ska vara på heltid om inte LO tycker att deltidsanställnng är motiverat.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons