Skyddet för utsatta barn förstärks

I en lagrådsremiss som regeringen överlämnar på torsdagen föreslås en rad förbättringar av socialtjänstlagen. Familjehemmen ska få mer stöd, det förebyggande arbetet stärkas och kontrollen öka. Dessutom ska alla placerade barn få en egen socialsekreterare, skriver barnminister Maria Larsson (KD).

Under strecket
Publicerad
En placering av ett barn som far illa är den mest ingripande åtgärd som socialtjänsten kan vidta. Nu skärper vi det förebyggande arbetet men också kontroll och uppföljning, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

En placering av ett barn som far illa är den mest ingripande åtgärd som socialtjänsten kan vidta. Nu skärper vi det förebyggande arbetet men också kontroll och uppföljning, skriver barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Foto: LARS PEHRSON
Annons

Barn har rätt att få växa upp under trygga förhållanden, få god omvårdnad och få utvecklas i sin egen takt utifrån sina egna förutsättningar i enlighet med barnkonventionen. Allt ska göras för att så ska ske. För de flesta barn i vårt land utgör föräldrarna och familjen tryggheten i tillvaron. Men det finns fortsatt barn som växer upp i en hemmiljö som präglas av våld, droger och brist på trygghet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons