X
Annons
X

Hans Ingvar Roth: Skyddet för barnets bästa kan bli bättre

Läs mer om Debatten kring barnarbete
Abu Kamara, 14-årig soldat i Sierra Leone.
Abu Kamara, 14-årig soldat i Sierra Leone. Foto: ADAM BUTLER/AP

I dag är det 25 år sedan barnkonventionen accepterades i FN:s generalförsamling och på många håll firas därför på detta datum internationella barndagen. Konventionen om barnets rättigheter är en av de mest omhuldade FN-konventionerna: över 193 stater har ratificerat texten. I flera länder – däribland Norge, Finland och Island – har barnkonventionen också blivit lag. I den nya svenska regeringsförklaringen sägs det att barnkonventionen inom en snar framtid även ska bli svensk lag.

Abu Kamara, 14-årig soldat i Sierra Leone.

Foto: ADAM BUTLER/AP Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X