Hans Ingvar Roth:Skyddet för barnets bästa kan bli bättre

Tack vare FN:s barnkonvention, som i dag fyller 25 år, har kampen för barns fri- och rättigheter en stabil grund i den internationella rättsordningen. Men trots konventionens universella genomslag är brott mot barnens rättigheter fortfarande omfattande.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Abu Kamara, 14-årig soldat i Sierra Leone.

Abu Kamara, 14-årig soldat i Sierra Leone.

Foto: ADAM BUTLER/AP
Annons

I dag är det 25 år sedan barnkonventionen accepterades i FN:s generalförsamling och på många håll firas därför på detta datum internationella barndagen. Konventionen om barnets rättigheter är en av de mest omhuldade FN-konventionerna: över 193 stater har ratificerat texten. I flera länder – däribland Norge, Finland och Island – har barnkonventionen också blivit lag. I den nya svenska regeringsförklaringen sägs det att barnkonventionen inom en snar framtid även ska bli svensk lag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons