Annons
X
Annons
X

Skyddade boenden för utländska kvinnor måste få finnas kvar

Skyddade boenden som verkar nationellt ska också finansieras nationellt, skriver undertecknarna av uppropet.

BRÄNNPUNKT | VÅLD MOT KVINNOR

I mitten, medan kommunerna och staten skyfflar det ekonomiska ansvaret mellan sig, hamnar de utsatta kvinnorna och organisationerna som försöker hjälpa dem.

Varje år misshandlas cirka 28400 kvinnor av en närstående man. Hundratals flyr sina hem och söker skyddat boende. I snitt mister 17 kvinnor varje år livet genom våld från män som de har eller haft en relation med.

Det är ohyggliga siffror. Helt oacceptabla för ett land med självaktning, som vill se sig som civiliserat. Att frågan är viktig har också mycket starkt verbalt stöd över hela partispektrat, från Vänsterpartiet till Moderaterna.

Annons
X

Men hur ser det ut i verkligheten? När de vackra orden från kommuner och regering ska omvandlas till handling.

Det är framför allt fyra saker som behövs för att stötta de utsatta kvinnorna och deras barn:

• Medvetenhet om frågorna hos handläggare och personal i kommunerna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  • Jourtelefonverksamhet.

  • Öppen stödverksamhet, till exempel juridisk rådgivning.

  • I de svåraste fallen: skyddat boende för kortare eller längre perioder.

  Kvinnojouren Terrafem är i dag den viktigaste och största organisationen som bedriver sådan verksamhet direkt riktad till kvinnor med utländsk härkomst från hela landet. Terrafem har arbetat i sju år och har cirka 300 samtal per månad, 3000 stödinsatser per år, och i år har 23 kvinnor fått skyddat boende.

  För detta har Terrafem fått centrala statliga medel sedan år 2006. Men nu vill regeringen att kommunerna ska ta ett större ansvar. Det kan verka rimligt. Problemet är att kommunerna inte upplever att de kan stödja en verksamhet som inte direkt och endast vänder sig till de egna kommunmedborgarna. Problemet är också att många behöver lämna sin hemkommun för skydd, och vem ska då betala? Vissa kommuner väljer också att ”ta hem” frågan och sköta verksamheten i den egna kommunen, utan vare sig tillräcklig kunskap eller resurser.

  I mitten, medan kommunerna och staten skyfflar det ekonomiska ansvaret mellan sig, hamnar de utsatta kvinnorna och organisationerna som försöker hjälpa dem.

  Det har nu gått så långt att Kvinnojouren Terrafems skyddade boenden är i fara. Pengarna för 2013 från Socialstyrelsen och Länsstyrelsen är slut och kommunerna skjuter inte till medel. Vem ska då ta ansvar för att skydda de våldsutsatta kvinnorna och deras barn, det skydd de har laglig rätt till?

  Ska vi behöva få ett nytt mord såsom det på Fadime eller Sara under valrörelsen för att frågan ska lösas. Vems är då ansvaret, när det som inte får hända ändå händer, trots alla de politiska talen?

  Vi vill därför vända oss direkt till Fredrik Reinfeldt, som förra året tillbringade flera timmar på Terrafem, för att diskutera vad som kunde göras åt våldet mot kvinnor med utländsk härkomst.

  Skyddade boenden som verkar nationellt ska också finansieras nationellt. Låt Socialstyrelsen finansiera verksamheter som Terrafem och andra organisationer som bedriver rikstäckande jourverksamhet och skyddat boende för kvinnor och barn. Bevilja också fleråriga anslag, det bidrar till effektiviteten, främjar ett bättre strategiskt arbete och ger bättre stabilitet i verksamheten.

  Och Terrafem behöver ett sådant beslut nu. Innan organisationens skyddade boenden måste stänga dörrarna.

  LUCIA ACOSTA
  , ordförande Terrafem;
  ANGELA BEAUSANG
  , ordförande i Roks;
  GUNVOR G ERIKSSON (MP)
  , jämställdhetspolitisk talesperson;
  MARIA FÄLTH (KD)
  , ordförande i Kristdemokratiska Kvinnoförbundet;
  GUNILLA HJELM
  , förbundsordförande för Centerkvinnorna;
  CARIN HOLMBERG
  , fil doktor i sociologi;
  ÖZZ NÛJEN
  , komiker och skådespelare;
  BERNARDITA NÚNEZ
  , verksamhetsledare Terrafem;
  ALEXANDRA PASCALIDOU
  , journalist;
  MONA SAHLIN (S)
  , ordförande Anna Lindhs minnesfond;
  ANNA STEELE (FP)
  , ordförande för Liberala kvinnor;
  GUDRUN SCHYMAN (FI)
  , talesperson;
  JONAS SJÖSTEDT (V)
  , partiledare;
  PETER WEIDERUP (S)
  , förbundsordförande, Socialdemokrater för tro och solidaritet;
  JENNY WESTERSTRAND
  , doktor i juridik, Uppsala universitet, forskar om sexuellt våld i hedersrelaterade kontexter;
  TOMAS WETTERBERG
  , ordförande, Män för jämställdhet

  KVINNOVÅLD

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X