Annons

Skydda rätten till asyl

Publicerad

Migrationsminister Tobias Billström gjorde en stor insats när han öppnade upp Sverige för arbetskraftsinvandring. Därmed levde han inte bara upp till idealet om fri rörlighet, han införde också en reform som på sikt kan omdana synen på invandrare, från kostnad till resurs.

Tanken var också att avlasta asylsystemet. I princip råder ju fri invandring till Sverige, med det enda kravet att man ska ha en anställning. Således saknas skäl för de ogrundade asylansökningar som leder resurser bort från verkligt skyddsbehövande.

Annons
Annons
Annons