Annons
X
Annons
X

Skvaller väger tyngre än saklig information

Skvaller är viktigare än egna iakttagelser när vi bedömer våra medmänniskor, enligt ny forskning. Rönen hjälper oss att förstå hur samarbete mellan människor i en större grupp fungerar. Den nya kunskapen kan användas som ett medel för manipulation, konstaterar forskarna.

Samarbete bygger på förtroende och därför kan samarbetet förväntas minska ju större gruppen är, eftersom medlemmarna inte känner varandra lika bra.

Detta verkar emellertid inte vara fallet i dagens samhälle, enligt upphovsmännen till studien. Deras teori är att skvaller kan kompensera för bristande personlig kontakt mellan individer. På så sätt skulle gruppmedlemmarna veta vem som går att lita på, utan att ha skapat sig en egen bild.

Studien var ett samarbete mellan två forskare vid Max Planck- institutet i Tyskland och två vid Wiens universitet, och publicerades i senaste numret av amerikanska vetenskapsakademins tidning PNAS. Den baserar sig på studenter som fick spela ett spel där sam-arbete gav delad vinst.

Annons
X

Deltagarna fick också skriva skvaller om sina medspelare. Andra deltagare kunde sedan läsa skvallret under nästkommande omgångar av spelet.

Deltagarna hade även tillgång till korrekt information om hur generösa medspelarna hade varit under tidigare omgångar. På detta sätt kunde de bilda sig en uppfattning om sina medspelare, både utifrån sakliga fakta och utifrån det skvaller som andra medspelare hade skrivit under tidigare omgångar av spelet.

Med den informationen i ryggen kunde de sedan välja att samarbeta eller inte med medspelaren i fråga.

Resultaten visar att skvaller hade mer effekt på samarbets-viljan än den direkta informa- tionen som medlemmarna hade tillgång till. Hela 44 procent lyssnade hellre på skvallret än på den sakliga informationen när de stred mot varandra.

Enligt Henry Montgomery, professor i kognitiv psykologi vid Stockholms universitet, kan detta vara ett flockdjursbeteende.

–Man vill inte avvika från gruppen, säger han.

Därför väljer man att följa de andra medspelarnas åsikter, istället för att följa fakta, menar Henry Montgomery.

Det visade sig också att det spelade mindre roll vem som tillhandahöll skvallret. Trovärdig-heten hos skvallraren påverkade inte deltagarens beslut.

Författarna menar att det skulle kunna vara möjligt att använda sig av detta system för att påverka sitt eget rykte och därmed manipulera andras åsikter.

Mer forskning på tidsskriften PNAS hemsida pnas.org

Emma Ahlén

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X