Skulle nedlagd minstation ha hjälpt?

Under strecket
Publicerad
Annons

Johan Grenmark: Avlyssnings- och minstationen vid Mällsten lades ju ner för några år sedan. Placerad utanför Nynäshamn spärrade den ju södra inloppet till Stockholms skärgård och fick en huvudroll vid ubåtsjakterna på 1980-talet. Hade stationen varit till något stöd för marinen i dag då de söker i samma område?

Peter Mattsson: Hej Johan. Din fråga är mycket relevant. Nedrustningen av funktionell militär infrastruktur i våra kustområden har varit mycket framgångsrik under försvarets nedrustning.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons