Annons

Skulden som slår mot Sverige

Summan av Sveriges underinvesteringar i infrastruktur är 300 miljarder kronor. En sådan infrastrukturskuld är inte hållbar. Sverige kommer att få allvarliga problem om inte mer pengar satsas, skriver Annika Lundius, Svenskt Näringsliv.

Under strecket
Publicerad

De senaste vintrarnas återkommande tågkaos har gjort att infrastrukturen äntligen hamnat i fokus. Men även om järnvägens problem är allvarliga så är den bara en del av vår eftersatta infrastruktur.

En rad kärnfunktioner i ett modernt samhälle förutsätter en väl fungerande infrastruktur. Det handlar inte bara om hur vi reser och kommunicerar utan också om bland annat säker vatten- och energiförsörjning. Forskningen visar att investeringar i infrastruktur ger god avkastning i form av högre ekonomisk tillväxt. Dessutom finns viktiga miljöaspekter.

Annons
Annons
Annons