Annons
X
Annons
X
Litteratur
Recension

Slaktare små Skruvad världshistoria

GRÄNSÖVERSKRIDANDE. Erik Granströms ”Slaktare små” är en filosofisk fantasyroman som mjukas upp med lekfull, bitvis smaklös humor. ”En Borges för det episka formatet”, skriver Per Israelson.

(uppdaterad)
Erik Granström (född 1956) är förutom att vara fantasyförfattare också utbildad veterinär och arbetade i många år som chef på it-bolaget MySQL. Han debuterade 2004 med ”Svavelvinter”.
Erik Granström (född 1956) är förutom att vara fantasyförfattare också utbildad veterinär och arbetade i många år som chef på it-bolaget MySQL. Han debuterade 2004 med ”Svavelvinter”. Foto: CATO LEIN

Slaktare små

Författare
Genre
Prosa

651 s. Coltso

Det fantastiska – science fiction, fantasy, skräck – är ett hybridfenomen. Genom att överskrida gränser mellan medier och genrer skapar det fantastiska öppna verk, en öppenhet som idag får sitt kanske tydligaste uttryck i dataspel och rollspel.

Erik Granströms ”Krönika om den femte konfluxen”, vars andra bok ”Slaktare små” utkommit under hösten, publicerades under sent 1980-tal och tidigt 90-tal som en äventyrskampanj till det svenskproducerade rollspelet ”Drakar & Demoner”. Det var redan då en säregen produkt, som genom en mängd litterära effekter och kulturhistoriska inslag utmanade just gränserna för mediet.

Böckerna uppvisar tydliga spår av spelet. Därmed inte sagt att de möjliggör för läsaren att konkret och materiellt inverka i hur texten sätts samman. Men här finns en klar rest av spelets två rörelser, dels episkt, framåt, mot ett konkret mål, dels episodiskt, sidledes, i passager och sidoskott.

Annons
X

**
”Slaktare små”** utvecklar följdriktigt en mängd historier, ett antal huvud- och bifigurer sammanvävda i en intrig som, åtminstone till konturen, är av klassiskt fantasyformat. Det nordliga öriket Trakorien står inför avgörande händelser. Den femte konfluxen – ett bestämt moment i rumstiden vid vilket nästföljande epoks riktning ska avgöras – närmar sig. Den som kontrollerar konfluxen kontrollerar framtiden. Problemet är att rikets teckentydare – profeter, astrologer, mystiker, magiker, matematiker – tvistar om var och när denna plats ska infinna sig.

Grupperingar bildas kring möjliga tolkningar av de spår som finns, och boken utvecklas till en sorts metafysisk och kunskapsteoretisk deckare.

Granström spelar med fantastikens hela register, vinner poänger med utvikningar i det groteska, i skräck, thriller, och science fantasy. Genreklichéerna vrids och vänds till nya, överraskande fräscha skapelser. Rörelsen i sidled är viktigare än epiken, de moraliska gråzonerna fokuseras snarare än kampen mellan ont och gott. Intrigen växer fram genom en genremedveten och känslig karaktärsteckning, antalet figurer och parallella historier tycks hela tiden växa. Störst utrymme ges den machiavelliska maktmänniskan Praanz da Kaelve, underrättelseofficer och konspiratör och en i alla sina självmedvetna brister och motsägelser postmodern människa. Särskilt fascinerar porträttet av berättelsens amoraliska genius, trollkarlen Shagul, en sorts nietzscheansk övermänniska, som efter att ha stulit sitt namn ur skapelsens bok placerat sig utanför såväl människors som gudars domäner. Men även den traditionella hjälten, riddare Arn Dunkelbrink, är på något vis avväpnande rörande, märkt av drakspråket att se sanningen bortom fenomenens sken och motvillig kung i det fördömda riket Stegos.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Omkring intrigen löper en vetenskapsteoretisk, politisk och språkfilosofisk tematik. Det fantastiska blir ett sätt att gestalta tankefigurer – i en magisk värld är ord inte bara semantik. På ett mycket konkret vis blir teori verklighet. Den filosofiska och resonerande stilen mjukas emellertid upp med lekfull, bitvis smaklös humor. Det blir aldrig riktigt så styltigt som man kunde befara.

  **
  Stundtals blir den episodiska mångfalden** väl splittrande, tempot saktar in, trådar hänger i luften och det blir tydligt att Granström bygger upp inför en kommande avslutning. Samtidigt medför mångfalden en sorts faktisk kropp, berättelsen blir till levd erfarenhet, om än en annorlunda erfarenhet: just en krönika från en främmande tillvaro. Den som tilltalas – det subjekt läsaren intar – tillhör inte denna världen. Läsaren görs så till en annan, okänd inför sig själv. Det är en ovanlig händelse. ”Slaktare små” blir till en sorts skruvad världshistoria, vagt igenkännbar, ändå helt annorlunda. En Borges för det episka formatet.

  Annons
  Annons
  X

  Erik Granström (född 1956) är förutom att vara fantasyförfattare också utbildad veterinär och arbetade i många år som chef på it-bolaget MySQL. Han debuterade 2004 med ”Svavelvinter”.

  Foto: CATO LEIN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X