Annons
X
Annons
X

”Skrotningspremie löser inte trafiksäkerheten”

Det går inte att bortse från kontrollbesiktningarnas viktiga roll för trafiksäkerheten. En skrotningspremie räcker inte för att människor ska ha råd att köpa de senaste bilarna, skriver Tord Fornander i en replik till Bertil Moldén.

Foto: Marcus Ericsson/TT

REPLIK | SKROTNINGSPREMIE

Innan vi lever i en perfekt värld kvarstår behoven av regelbundna kontrollbesiktningar med täta intervaller, för trafiksäkerhetens och miljöns skull.

I Sverige har vi brett förankrade politiska ambitioner om färre olyckor och dödsfall i trafiken, inte minst tydliggjort genom den så kallade Nollvisionen samt regeringens transportpolitiska mål. Vi har också höga ambitioner i klimatarbetet och om minskade utsläpp. Därför ställer sig Swetic – Sektion Fordonsbesiktning, branschorganisationen för svenska bilbesiktningsaktörer, starkt kritisk till Transportstyrelsens förslag om att personbilar ska besiktigas mer sällan.

Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att Transportstyrelsens förslag om utglesning av bilbesiktningar är till gagn för svenska bilister. Moldén menar att problemen med äldre bilar, såväl vad gäller trafiksäkerhet som negativ miljöpåverkan, kan undvikas genom att uppmuntra fordonsägare att skrota gamla bilar och därigenom förnya den svenska fordonsparken.

Annons
X

Vi anser att det vore mycket positivt om Sverige kunde minska det relativt höga antalet äldre bilar på vägarna, och att vi i stället kan få världens modernaste fordonspark. Vi tror dock inte att det går att bortse från verkligheten genom att tro att en skrotningspremie räcker för att människor ska ha råd att köpa de senaste bilarna. En sådan utfasning skulle i praktiken ta flera decennier.

Det går helt enkelt inte att bortse från kontrollbesiktningarnas viktiga roll i att säkerställa såväl vägtrafikanternas säkerhet som bilföretagens efterlevnad av gällande lagar och regler. I en perfekt värld skulle vi redan i morgon kunna ha en fordonspark bestående av nya bilar, där tillverkarnas efterlevnad av regler och lagar garanteras utan behov av uppföljning.

Moldén beskriver den regelbundna kontrollbesiktningen som något jobbigt och ansträngande för svenska bilägare. Lyckligtvis är Moldén rätt ensam om sin uppfattning. Våra lagar och regler finns nämligen till av en anledning. Som vi och många andra viktiga aktörer (såsom Trafikverket, Naturvårdsverket, Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande med flera) beskrivit i sina remissvar på Transportstyrelsens förslag, innebär en utglesning av besiktningsintervallerna minskade möjligheter att kontrollera miljöfarliga avgasutsläpp, något som är särskilt viktigt med tanke på de skandaler som kommit upp till ytan under hösten, samt sämre möjligheter att identifiera trafikfarliga fel och brister på fordonen, vilket riskerar att leda till fler olyckor på våra vägar. Något som direkt motverkar den svenska Nollvisionen.

Fram till dess att vi lever i denna perfekta värld kvarstår dock behoven av regelbundna kontrollbesiktningar med täta intervaller, för trafiksäkerhetens och miljöns skull. Det kommer alltid vara överordnat ambitionen att sälja fler nya bilar.

Tord Fornander

ordförande Swetic – Sektion Fordonsbesiktning, branschorganisationen för svenska bilbesiktningsaktörer

Annons
Foto: Marcus Ericsson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X