Skrotad dator sprider gift

En typ av flamskyddsmedel som inte ska kunna spridas i naturen har hittats vid Gotska Sandön, långt från närmaste anläggning för elektronikskrot. Nästa vecka ska EU-kommissionen diskutera om också detta flamskydd bör förbjudas.

Under strecket
Publicerad
Annons

Den första svenska studien av hur så kallade bromerade flamskyddsmedel sprids med luften visar överraskande och nedslående resultat. Halter av medlen har hittas norr om polcirkeln och vid Gotska Sandön, långt från samhällen där det finns mycket flamskyddsmedel.
Bromerade flamskyddsmedel används för att göra exempelvis datorer, tyger och möbler mer brandsäkra.

Trots att tusentals ton flamskyddsmedel importeras till Sverige årligen finns det stora kunskapsluckor om hur de sprids i naturen. Forskaren Arnout ter Schure är i sin doktorsavhandling, som lagts fram vid Lunds universitet, den förste som har mätt förekomsten av medlen i nederbörd. Han har också gjort mätningar i luften, som även den är dåligt undersökt.
En överraskande upptäckt var att halterna av så kallade deca-bromerade flamskyddsmedel vid Gotska Sandön var så höga, trots att ön ligger långt bort från städer där de stora mängderna flamskyddade varor finns. Experterna har tills nu trott att denna nya typ av flamskyddsmedel inte kan sprida sig i
naturen.

Annons
Annons
Annons