Annons

Skrota sprutprojektet en gång för alla

Under strecket
Publicerad

Det finns inte tillräckligt vetenskapligt stöd för att svara på frågan om försöksverksamheten minskar risken för hivsmitta bland narkomaner, skrev Socialstyrelsen i ett yttrande daterat 2001 med anledning av det kontroversiella sprututbytesprojektet i Malmö och Lund. Redan då hade försöket pågått i parodiskt lång tid (14 år) utan att det vare sig förr eller senare har kunnat påvisas något samband mellan smittspridning och utdelning av sprutor och kanyler till tunga missbrukare. Samma år skrev Narkotikakommissionen i sin slutrapport: ”En central uppgift för det narkotikaförebyggande arbetet är att motverka normalisering av narkotikamissbruket.”

Året därpå lämpade socialdemokraterna över ansvaret för narkotikapolitiken till dåvarande s-kommunalrådet Björn Fries, som utsågs till regeringens narkotikasamordnare. Som Fries mycket riktigt medgav var han inte expert på narkotikabekämpning. Nej, men som uppmärksammad politiker för sitt arbete mot rasism, nazism och främlingsfientlighet hade han skaffat sig både trovärdighet och en plattform att utgå från. Därmed borde Fries ändå ha kunnat bli en tillgång för den alltjämt misslyckade samordningen av statens och kommunernas insatser mot narkotika. Kunskapsluckorna kunde Fries alltid täppa till genom att lyssna på den expertis som fanns, resonerade ledarsidan då och önskade t o m Fries lycka till. Dessvärre har våra förhoppningar inte infriats. Som framgick av psykologen Kristina Hillgrens och landstingspolitikern Rolf Brommes fräna inlägg i sprutfrågan på SvD Brännpunkt i går talar det mest för att Fries, trots kritik från flera tunga remissinstanser, driver igenom sitt förslag från i våras om en permanentning av sprutprojketet inte bara i Skåne utan i hela landet. Dock med brasklappen att kommunerna klarar att skaka fram fler avgiftnings- och behandlingsplatser. Paradoxalt nog kan kommunernas usla ekonomi bli det som tillgodoser den stora kritiska skara som är beredd att oförtröttligt försvara visionen om ett narkotikafritt samhälle. Det är en vision som bygger på övertygelsen att målen om färre nyrekryteringar, fler missbrukare som slutar knarka och en minskad tillgång till narkotika i samhället, inte kan uppnås om missbruket i praktisk handling accepteras och därmed också normaliseras. Detta blir nämligen följden om narkomaner i framtiden kan hämta ut injektionsverktyg finansierade och utdelade i kommunal regi. Skrota därför sprutprojektet för gott och se i stället till att kommunerna kan erbjuda narkomaner avgiftning och vård värd namnet.

Annons
Annons
Annons