Annons

”Skrota lagen om skydd för visselblåsare”

En ny lag förbereds nu som var tänkt att skydda så kallade visselblåsare bättre än idag. Men det blir varken enklare att larma eller ett tydligare skydd för den som gör det. Därför bör förslaget skrotas helt, skriver Per Kornhall, själv känd som visselblåsare.

Under strecket
Publicerad

Per Kornhall

Foto: PrivatBild 1 av 1

Just nu arbetas det på en lagrådsremiss om en ny lag som är tänkt att ge ett starkare skydd åt personer som slår larm, så kallade visselblåsare. Men det är högst tveksamt om den nya lagen kommer att ge dem ett starkare skydd. Det är till och med möjligt att den kommer att göra människor ännu räddare för att slå larm eftersom lagstiftningen på området blir mer komplicerad och oöverskådlig genom det nya lagförslaget. Det är en mycket bättre idé att förstärka och förändra de lagrum som redan finns.

Ibland är det goda det bästas fiende. Att etablera ett bättre skydd för visselblåsare är på många sätt viktigt. Vi vill i Sverige gärna betona vilket öppet, korruptionsfritt och transparent samhälle vi har och vilken utmärkt lagstiftning det är som skapat detta. Men sanningen är att visselblåsare som trott på detta ofta har märkt att verkligheten är mycket mer brutal. Något som föranlett att man vill ha ett bättre skydd för dessa personer.

Annons
Annons
Annons