”Skrota lagen om skydd för visselblåsare”

En ny lag förbereds nu som var tänkt att skydda så kallade visselblåsare bättre än idag. Men det blir varken enklare att larma eller ett tydligare skydd för den som gör det. Därför bör förslaget skrotas helt, skriver Per Kornhall, själv känd som visselblåsare.

Publicerad
Per Kornhall

Per Kornhall

Foto: Privat
Annons

Just nu arbetas det på en lagrådsremiss om en ny lag som är tänkt att ge ett starkare skydd åt personer som slår larm, så kallade visselblåsare. Men det är högst tveksamt om den nya lagen kommer att ge dem ett starkare skydd. Det är till och med möjligt att den kommer att göra människor ännu räddare för att slå larm eftersom lagstiftningen på området blir mer komplicerad och oöverskådlig genom det nya lagförslaget. Det är en mycket bättre idé att förstärka och förändra de lagrum som redan finns.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons