Annons

”Skrota experiment inom cancervården”

Standardiserade vårdförlopp med dyra undersökningar har mer eller mindre omyndigförklarat allmänläkarna, skriver artikelförfattarna.
Standardiserade vårdförlopp med dyra undersökningar har mer eller mindre omyndigförklarat allmänläkarna, skriver artikelförfattarna. Foto: Dan Hansson

Så kallade standardiserade vårdförlopp snarare förvärrar än löser sjukvårdens problem. Det är ett exempel på politikers försök att lappa och laga istället för att i grunden skapa en fungerande cancervård. Det skriver specialistläkare inom urologi och gynekologi.

Under strecket
Publicerad

Svensk sjukvård fungerar på många sätt bra men det finns allvarliga problem med köer, långa väntetider och dålig kontinuitet. Mest bekymmersamt är att det finns för få vårdplatser och att många operationsavdelningar har för dålig kapacitet. Ett IT-system som inte precis underlättar läkares och sjuksköterskors arbete är ytterligare ett problem där ingen lösning ses i närtid.

Tyvärr har våra politiker och beslutsfattare inte lyckats komma till rätta med grundorsakerna till vårdens problem utan har istället startat olika projekt för att ”lappa och laga i sjukvården”. Ett sådant var den så kallade kömiljarden som lanserades 2009 där landsting belönades om kortare väntetid uppnåddes. Satsningen avvecklades 2015 bland annat på grund av kritik mot att äldre multisjukas återbesök fördröjdes då patienter med ”lindrigare” krämpor prioriterades för att få ta del av bidragen från staten.

Annons
Annons
Annons