Skriftspråket moget för att införa ”dom”

Under strecket
Publicerad
Annons

I princip tycker jag att skriftspråket är moget för en förändring. Vi borde kunna ersätta de (subjektsform) och dem (objektsform) med dom och därmed göra livet lättare för våra yngre skribenter. Men detta är bara vad jag i princip tycker, för att jag menar att skriftspråket inte bör vara omotiverat svårerövrat. En annan sak är vad jag känner. I publicerade texter ”ser det konstigt ut” med dom. Men har jag som grammatiker några argument för att känna så?

Ifråga om personliga pronomen i första och andra person skiljer vi på subjektsform (jag, du, vi och ni) och objektsform (mig, dig, oss och er). Det heter Du syns inte. Pelaren skymmer dig. Ingen skulle skriva: *Dig syns inte. Pelaren skymmer du. *Men ifråga om pronomenen den och det gör vi ingen skillnad i vare sig tal eller skrift: Ser du lådan? Den syns inte. Pelaren skymmer den. Att påstå att alla personliga pronomen måste ha både subjekts- och objektsform är således inget hållbart argument.

Annons
Annons
Annons