Annons
X
Annons
X

Skrift om Palestina får bakläxa av ministern

En statligt betald temaskrift från Palestinagrupperna om Mellanösternkonflikten har fått biståndsminister Gunilla Carlsson (M) att reagera kraftigt mot att den är för hårt vinklad. Hon vill nu skärpa kravet på opartiskhet när Sida ska informera om utvecklingen i biståndsländerna. ”Ministerstyre”, säger Bodil Ceballos (MP).

Biståndsministern har ilsknat till på en färsk skrift från Palestinagrupperna (PGS) med titeln ”Kolonialism och apartheid – Israels ockupation av Palestina”. För detta temanummer av ”Palestina Nu” och några seminarier har PGS beviljats totalt 700 000 kronor från Forum Syd som statliga Sida anlitar för att klara sitt informationsuppdrag.

– Här finns ståndpunkter som ensidigt tar ställning i en fruktansvärd konflikt. Ena parten demoniseras och man tar tydligt ställning och bedriver opinionsbildning. Men det ska inte skattebetalarnas pengar användas till. Sidas uppdrag är att allt material ska vara informativt och kunnigt om biståndet, men vid några tillfällen har det inte funkat, säger Gunilla Carlsson till SvD.

Ordförande i Forum Syds styrelse är Bodil Ceballos, som också är riksdagsledamot för Miljöpartiet. Hon menar att Gunilla Carlsson ägnar sig åt ministerstyre om hon ska förbjuda all opinionsbildning från frivilligorganisationerna.

Annons
X

– Som riksdagsledamot tycker jag att regeringen går alldeles för långt när man styr Sida så hårt. Det kan inte bara vara regeringens eller UD:s bild av biståndsarbetet som ska förmedlas, även frivilligorganisationerna måste komma till tals. Annars blir det utslätat, säger Bodil Ceballos.

När det gäller Palestina-skriften borde det tydligt ha stått att Sida och Forum Syd inte står bakom innehållet i tidningen, anser hon.

På Sida håller man med om att skriften bitvis inte är tillräckligt balanserad. I ett stycke står exempelvis att ”för att bevara status quo har Israel utvecklat ett system av maktutövning som syftar till att behålla kontrollen över palestinierna och isolera dem från israelerna. Systemets grundprinciper är separation och systematisk diskriminering. Jämförelser med det tidigare sydafrikanska apartheidsystemet har blivit allt mer relevanta”.

– Texten har sin tyngdpunkt i opinionsbildning i stället för att sprida kunskap. Det gäller att hitta rätt ton och inte driva en politisk riktning, men den balansen saknas här, säger Joachim Beijmo, kommunikationschef på Sida.

Sida kommer inte att kräva pengarna tillbaka från PGS, men däremot ta upp frågan i samtal med Forum Syd.

– Det är ett enstaka fall där det blivit fel. Hur mycket som kan tolereras i en skrift är en tolkningsfråga där vi måste ha en löpande diskussion, säger han.

Regeringen och Sida är överens om en översyn av regelverket för informationen om det svenska biståndet.

– Det handlar ändå om 96 miljoner kronor som varje år går till det här informationsuppdraget. Få andra politikområden har någon motsvarande verksamhet, men då måste det också fungera.

Sedan alliansen tog över 2006 har man ställt allt tuffare krav på Sida och informationsanslaget har redan halverats från nästan 200 miljoner. Det finns också röster inom Moderaterna som vill slopa uppdraget helt och hållet, men det avvisar Gunilla Carlsson.

– Om översynen visar på alltför stora problem får vi ta ställning till att ta ner beloppet. Men det är inte förstahandsmålet med översynen, säger hon.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X