Annons

”Skriande behov – ändå stoppas ny skola”

Fallet i Täby är dessvärre inte unikt, Skolinspektionen har gett flera avslag med liknande motiveringar till seriösa aktörer under det senaste året, skriver debattörerna.
Fallet i Täby är dessvärre inte unikt, Skolinspektionen har gett flera avslag med liknande motiveringar till seriösa aktörer under det senaste året, skriver debattörerna. Foto: Berit Roald/TT

Skolinspektionens beslut att stoppa starten av en ny gymnasieskola i Täby är anmärkningsvärt, för att inte säga verklighetsfrånvänt. Det skriver kommunpolitiker från M, L och S i Stockholmsregionen.

Under strecket
Publicerad

Nyligen avslog Skolinspektionen en ansökan att starta en ny gymnasieskola i Täby, trots att det finns ett skriande behov av fler gymnasieplatser i länet och trots att Täby kommun ställde sig positiv till etableringen av den nya skolan. Skälet till avslaget var att Skolinspektionen anser att Täby kommun redan har tillräckligt många gymnasieplatser i förhållande till antalet ungdomar i gymnasieåldern. Det visar att Skolinspektionen har missat två avgörande förutsättningar: Det ena är att det behövs 22 000 nya gymnasieplatser till år 2027 för att möta de växande elevkullarna i Stockholms län. Det andra är att kommungränserna inte styr elevernas val av gymnasieskola.

Sedan 2011 söker och antas eleverna på lika villkor till samtliga gymnasieskolor och nationella program i hela gymnasieregionen, det vill säga i alla kommuner i Stockholms län, plus Håbo och Gnesta kommun. Grundidén är att öka valmöjligheterna för den enskilda eleven att hitta den gymnasieskola och det program som passar eleven bäst, samtidigt som kommunerna kan samplanera utbudet för att höja kvaliteten och hålla nere kostnaderna.

Annons
Annons
Annons