”Skräckvälde" på Kungliga konsthögskolan utreds

Efter uppgifter om jäv och straffkultur ska Kungliga konsthögskolan i Stockholm utredas. Universitetskanslerämbetet, UKÄ, har beslutat att utreda skolan på flera punkter.

Under strecket
Publicerad

Kungliga Konsthögskolan, "Mejan", är en svensk statlig högskola med lokaler på Skeppsholmen i Stockholm.

Foto: Staffan Löwstedt
Annons

I december skickades en anonym skrivelse till utbildningsdepartementet, UKÄ och Riksrevisionen om flera missförhållanden på Kungliga konsthögskolan, KKH. Avsändare: ”stora delar av KKH:s personal”.

Universitetskanslerämbetet, som är tillsynsmyndighet för landets universitet och högskolor, utreder normalt inte anonyma anmälningar. Men nu blir det en utredning på flera punkter.

Annons
Annons
Annons