Annons
X
Annons
X

Sköterskor går ner i tid för att orka

Sjuksköterskor är en av de mest stressade yrkesgrupperna, visar en ny rapport från TCO. Nu varnar Vårdförbundet för att en helt ny grupp unga och nyutexaminerade går ner i tid för att klara pressen.

Ida Kiellander, jobbar på Södersjukhuset. tar bort droppet på patienten Marianne. Ida är en av allt fler unga sjuksköterskor som har valt att gå ner i arbetstid.
Ida Kiellander, jobbar på Södersjukhuset. tar bort droppet på patienten Marianne. Ida är en av allt fler unga sjuksköterskor som har valt att gå ner i arbetstid. Foto: YVONNE ÅSELL

Ida Kiellanders arbetsdag börjar före klockan sju på morgonen, trots att hon ibland slutar klockan halv tio kvällen före. Hon arbetar sedan drygt ett år tillbaka som sjuksköterska på Södersjukhuset i Stockholm. Det är hennes första anställning och hon trivs bra, men för att få tillräckligt med återhämtning när hon jobbar skift har hon valt att gå ner i arbetstid till 80 procent.

– Det är viktigare för mig att må bra än att få mer lön. Jag ville få mer fritid och kände att det inte räckte med en ledig dag i veckan för att återhämta mig, säger hon.

Ida Kiellander är långt ifrån ensam om sitt val att gå ner i tid och lön för att få tillräckligt med vila. Vårdförbundet ser en tydlig tendens att allt fler unga och nyutexaminerade väljer att arbeta deltid. Den nya utvecklingen är oroande inför framtiden då det spås en brist på specialiserade sjuksköterskor, anser förbundet.

Annons
X

– Det blir allt vanligare att man går ner i arbetstid, och det sker allt tidigare i åldrarna. Här är det jätteviktigt att man gör något omedelbart för att förbättra arbetsmiljön i stort och för att kunna locka unga, säger Pia Arndorff, vice förbundsordförande i Vårdförbundet.

I den ännu opublicerade rapporten Stressbarometern från TCO, som SvD tagit del av, bekräftas de vårdanställdas pressade situation. Nästan en fjärdedel tycker inte att de har tydliga krav som är möjliga att leva upp till. 32 procent tycker inte att de får någon uppmuntran av sin chef när arbetet känns tungt. 36 procent har legat vakna på grund av tankar som rör jobbet.

Den psykiska stressen är det som upplevs som mest jobbigt, bland de anställda inom vård och omsorg. Drygt hälften är ibland för trötta för att orka umgås med familj och vänner när de jobbat färdigt. Arbetsbelastningen var också en faktor som påverkade stressen. Nästan hälften brukar dra in på luncher eller ta med sig jobb hem.

Totalt bland TCO:s medlemmar hamnade stressnivån i rapporten på 30 av 100, där allt över 25 räknas som ett tillstånd då åtgärder är nödvändiga. Om värdet hamnar över 50 innebär det stora kostnader för samhället, enligt TCO. Inom vård och omsorg låg värdet på 31.

Det krävs en rad förändringar för att förbättra den pressade situationen för sjuksköterskor, menar Vårdförbundet.

– Man måste titta på hur arbetstiderna ser ut och se till att man har rätt bemanning. Även om det är praktiskt att en sjuksköterska jobbar både kvällspasset och följande dagpass så måste man också ha personalens hälsoperspektiv med sig. Det är en hög press inom vården i dag och villkoren måste bli bättre, säger Pia Arndorff på Vårdförbundet.

En ny undersökning från Vårdförbundet bland 2622 medlemmar visar att ungefär var femte av de heltidsanställda arbetar deltid. Den vanligaste orsaken att gå ner i tid var ”för att få ihop livspusslet med barn och familj”. I åldersgruppen 30–39 år svarade 62 procent att det var orsaken, jämfört med 39 procent för hela gruppen.

Ungefär 24 procent svarade ”att jag har för tung arbetsbelastning fysiskt eller mentalt”. Bland dem som ännu inte fyllt 29 svarade 38 procent att de gick ner i tid på grund av den tunga arbetsbelastningen.

Förutom risken för arbetsbrist när de unga slås ut finns också en risk för att kvaliteten på vården påverkas.

– Den som arbetar under stress riskerar att missa saker. Det är fullt mänskligt, säger Maria Hallén, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Hon pekar också på den etiska stressen som uppstår hos sjuksköterskor som känner att de inte får möjlighet att lägga tid på att ta in all kunskap om patienten, trots att det ingår i yrket. Det är då det kan bli svårt att släppa tankarna på jobbet på fritiden.

– Arbetsledningen måste se till att det ges tid för reflektion. Annars riskerar vi att åsidosätta patientsäkerheten på ett mycket allvarligt sätt, säger Maria Hallén.

Britt-Inger Kajnäs, arbetslivschef på Sveriges kommuner och landsting, SKL, vill inte kommentera TCO:s rapport innan hon sett den men säger att arbetsgivare har allt att vinna på att se över arbetsmiljön.

– Är det så att det finns en ny grupp som går ned i tid måste man förstås göra en undersökning av varför det är så. Grundförutsättningen är förstås att vi som arbetsgivare erbjuder heltidstjänster.

Hur stressad är din yrkesgrupp?

1 Utbildning: 37

2 Offentlig förvaltning: 31

Vård/omsorg: 31

3 Konsult/service: 27

4 Data/IT: 26

Tillverkning/industri: 26

Totalt stressindex: 30

Källa:

TCO:s stressbarometer visar den totala stressen för olika yrkesgrupper på en skala mellan 0 och 100.

Värden under 25 räknas som ”hanterbara problem”, över 25 är ”åtgärder nödvändiga”, över 50 innebär ”stora kostnader” och över 75 ”kollaps”.

Undersökta faktorer: personligt stöd, konflikter, trygghet, förutsättningar, arbetsbelastning, kontroll, uppskattning och psykisk stress.

Annons
Annons
X

Ida Kiellander, jobbar på Södersjukhuset. tar bort droppet på patienten Marianne. Ida är en av allt fler unga sjuksköterskor som har valt att gå ner i arbetstid.

Foto: YVONNE ÅSELL Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X