Annons

Annagreta Dyring:Skönlitteratur förtätar bilden av kriget

Mark Thompsons ”The White War” ger saklig information om italienarnas förluster under första världskriget. Men det finns mer att förstå, och boken kan med fördel läsas ihop med Alessandro Bariccos roman ”Den här historien” om samma krig.

Publicerad

Litterär kvalitet, skriver Herta Müller, är när texten skapar ett stumt kaos i hennes huvud. Det kan ske i poesi, fiktion och sakprosa. Alla genrer har chansen att erbjuda den ”täthet som drar iväg med mig dit inga ord når”, skriver hon. Hon nämner till exempel Hanna Kralls verklighetsskildring från Auschwitz som ”dokumenterar med neutral exakthet /…/ meningarna drar mig in i en rent outhärdlig närhet till fakta”. Ett annat exempel är Alexandru Vonas skönlitteratur som ”känns dokumentär” med ”meningar som glänser”. Ju oftare detta kaos, desto bättre bok, menar Herta Müller i boken ”Kungen bugar och dödar” 2003 (i översättning av Karin Löfdahl 2005).

Ordet dokumentärt förblir positivt laddat, oavsett genre. Herta Müller gör en jämlik litterär värdering, som ville hon främja en texternas rättvisa. Det är ”tätheten i respektive text” hon är ute efter. Hon hyllar skrivkonsten, och räknar med verkligheten i bakgrunden.

Annons
Annons
Annons
Annons