”Skolverkets krav knäcker de svagaste eleverna”

Det finns elever som från början är dömda att inte klara de kunskapskrav som den nya läroplanen ställer. Barns olika förutsättningar avseende kognitiva förmågor måste beaktas i det svenska skolsystemet, skriver flera debattörer.

Publicerad
Från Skolverket framförs att barn som inte klarat kunskapskraven inte fått tillräckligt stöd. För en hel del elever är dock enbart stöd inte tillräckligt, kraven måste också anpassas, skriver artikelförfattarna.

Från Skolverket framförs att barn som inte klarat kunskapskraven inte fått tillräckligt stöd. För en hel del elever är dock enbart stöd inte tillräckligt, kraven måste också anpassas, skriver artikelförfattarna.

Foto: Berit Roald/TT
Annons

Vi har de senaste åren, utifrån möten med barn och ungdomar med olika typer av skolrelaterade svårigheter, ställt oss frågan om alla elever i grundskolan har möjligheter att nå de kunskapskrav som Skolverket ställt upp i den nya läroplanen från 2011. Vi har också vid kontakter med lärare tagit del av den oro många pedagoger förmedlat om hur elever med olika typer av inlärningssvårigheter ska kunna uppnå läroplanens krav för godkända betyg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons