Annons

”Skolverkets förslag inte tillräckliga”

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Under strecket
Publicerad

Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket hävdar i SvD (30/4 2019) i en replik på vår debattartikel (28/4) att Skolverket inte alls missar möjligheten att göra de nationella proven mer likvärdiga. Tyvärr är de förslag hon framför inte tillräckliga och leder i vissa fall helt fel. Anonymisering (som redan praktiseras på en del ställen) och likartat genomförande av proven är självklarheter.

Automatisk rättning ger förstås likvärdig bedömning, men kan bara genomföras på flervalsfrågor eller liknande, där det finns entydiga svar. Men de nationella proven innehåller många uppgifter av mer skapande karaktär, exempelvis att skriva en uppsats eller förklara något. Automaträttning är bra där det går att använda, men det finns en risk att man för att underlätta rättning förändrar provens karaktär till mer av flervalsfrågor, vilket förstås skulle tunna ut innehållet i provet.

Annons
Annons
Annons